Reklama

BUDIMEX (BDX): Skonsolidowany raport półroczny Budimex SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 883 7652 248 888682 613566 856 
  II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej56 440145 42213 36036 655 
  III. Zysk / (strata) brutto58 587148 15913 86837 345 
  IV. Zysk / (strata) netto22 087119 7905 22830 194 
  V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej22 087119 7905 22830 194 
  VI. Całkowity dochód21 944119 7085 19430 174 
  VII. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej21 944119 7085 19430 174 
 dla skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych     
  VIII. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej(1 002 740)(939 064)(237 357)(236 701) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej(13 222)19 161(3 130)4 830 
  X. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej(288 063)(223 544)(68 187)(56 347) 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem(1 304 025)(1 143 447)(308 674)(288 218) 
 dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej     
  XII. Aktywa razem3 913 5824 462 560918 4011 010 360 
  XIII. Zobowiązania ogółem3 645 8733 936 730855 578891 308 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe370 995360 15387 06181 542 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe3 274 8783 576 577768 516809 767 
  XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej267 709525 83062 823119 052 
  XVII. Kapitał własny ogółem267 709525 83062 823119 052 
  XVIII. Kapitał podstawowy145 848145 84834 22633 021 
  XIX. Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098 
  XX. Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,874,690,201,18 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR)10,4920,602,464,66 
  XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)10,979,082,572,28 
 dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 dla rachunku zysków i strat     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 565 2462 032 946607 216512 426 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej110 581114 85726 17528 951 
  XXV. Zysk (strata) brutto27 195161 9526 43740 822 
  XXVI. Zysk (strata) netto18 471138 9774 37235 031 
 dla rachunku przepływów pieniężnych     
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(940 376)(952 436)(222 595)(240 072) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(73 604)19 689(17 423)4 963 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(287 449)(234 140)(68 042)(59 017) 
  XXX. Przepływy pieniężne netto, razem(1 301 429)(1 166 887)(308 060)(294 126) 
 dla bilansu     
  XXXI. Aktywa razem3 394 4083 818 630796 566864 569 
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 110 5563 273 306729 955741 104 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe32 33333 6527 5887 619 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe1 777 9451 792 443417 231405 824 
  XXXV. Kapitał własny283 852545 32466 612123 466 
  XXXVI. Kapitał podstawowy127 650127 65029 95628 901 
  XXXVII. Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098 
  XXXVIII. Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,725,440,171,37 
  XXXIX. Zysk (strata) netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,489,900,112,48 
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,1221,362,614,84 
  XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)10,979,082,572,28 
       
 

Reklama

Porównywalne dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego bilansu zostały podane według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »