Reklama

DGA (DGA): Skonsolidowany raport półroczny DGA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 838,0023 151,003 236,005 782,00 
  II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej-332,00768,00-84,00192,00 
  III. Zysk/Strata* brutto1 103,0073,00278,0018,00 
  IV. Zysk/Strata* netto ogółem1 095,00275,00276,0069,00 
  V. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy1 166,00448,00294,00112,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej27,0010 110,007,002 525,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej898,00-2 328,00226,00-581,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-182,00-7 406,00-46,00-1 850,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem743,00376,00187,0094,00 
 Dane bilansowe z 2011 r. prezentowane są na dzień 30-06-2011 r., natomiast dane bilansowe z 2010 r. prezentowane są na dzień 31-12-2010 r.     
  X. Aktywa razem35 720,0032 758,008 960,008 272,00 
  XI. Zobowiązania razem9 981,008 074,002 504,002 039,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe578,00208,00145,0053,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe9 403,007 866,002 359,001 986,00 
  XIV. Kapitał własny25 739,0024 685,006 456,006 233,00 
  XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego25 576,0024 476,006 415,006 180,00 
  XVI. Kapitał akcyjny9 042,009 042,002 268,002 283,00 
  XVII. Liczba akcji (w sztukach)9 042 232,009 042 232,009 042 232,009 042 232,00 
  XVIII. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)**0,13-0,380,03-0,09 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)***2,832,710,710,68 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej     
  XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 490,0022 951,002 644,005 732,00 
  XXI. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej67,00979,0017,00244,00 
  XXII. Zysk/Strata* brutto768,00547,00194,00137,00 
  XXIII. Zysk/Strata* netto ogółem768,00757,00194,00189,00 
  XXIV. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy768,00757,00194,00189,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-793,009 841,00-200,002 458,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 505,00-2 296,00379,00-573,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2,00-7 407,00-1,00-1 850,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem710,00138,00179,0034,00 
 Dane bilansowe z 2011 r. prezentowane są na dzień 30-06-2011 r., natomiast dane bilansowe z 2010 r. prezentowane są na dzień 31-12-2010 r.     
  XXIX. Aktywa razem33 519,0031 052,008 408,007 841,00 
  XXX. Zobowiązania razem7 967,006 268,001 998,001 583,00 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe174,00148,0044,0037,00 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe7 793,006 120,001 955,001 545,00 
  XXXIII. Kapitał własny25 552,0024 784,006 409,006 258,00 
  XXXIV. Kapitał akcyjny9 042,009 042,002 268,002 283,00 
  XXXV. Liczba akcji (w sztukach)9 042 232,009 042 232,009 042 232,009 042 232,00 
  XXXVI. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)**0,08-0,350,02-0,09 
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)***2,832,740,710,69 
       
 

**Zysk/Strata* podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty* netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.

*** Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego;

Kurs ten wyniósł za I półrocze 2011 roku - 3,9673, za I półrocze 2010 roku - 4,0042.

- pozycje Sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na koniec danego okresu sprawozdawczego.

Kurs ten wyniósł na dzień 30 czerwca 2011 roku 3,9866 zł, na dzień 31 grudnia 2010 - 3,9603 zł.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »