Reklama

DSS (DSS): Skonsolidowany raport półroczny DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze /2010 
       
 Rachunek zysków i strat     
       
  I. Przychody ze sprzedaży167 639,0045 723,0042 255,0011 419,00 
  II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej75 461,00-5 260,0019 021,00-1 314,00 
  III. Zysk/(Strata) brutto55 374,00-13 697,0013 958,00-3 421,00 
  IV. Zysk/(Strata) netto51 925,00-11 095,0013 088,00-2 771,00 
       
  V. EBITDA*92 748,003 519,0023 378,00879,00 
  VI. Marża EBITDA**55,008,0055,008,00 
       
  VII. Średnia ważona liczba akcji12 927 709,005 683 137,00   
  VIII. Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w zł)4,02-1,951,01-0,49 
       
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
       
  IX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-3 802,00-17 314,00-958,00-4 324,00 
  X. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-147 847,00-6 059,00-37 266,00-1 513,00 
  XI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej114 903,0023 638,0028 963,005 903,00 
  XII. Przepływy pieniężne netto-36 746,00265,00-9 261,0066,00 
       
       
       
 Bilans     
       
  XIII. Aktywa trwałe750 797,00346 409,00188 330,0083 557,00 
  XIV. Aktywa obrotowe160 553,0040 391,0040 273,009 743,00 
       
  XV. Kapitał własny279 148,00137 419,0070 022,0033 147,00 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe250 042,00142 357,0062 720,0034 338,00 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe382 160,00107 024,0095 861,0025 815,00 
       
       
 Kurs EUR/PLN***     
  XVIII. - dla danych bilansowych3,984,14   
  XIX. - dla danych rachunku zysków i strat3,964,00   
       
 

* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) netto określona zgodnie z MSSF przed amortyzacją, odpisami z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych, przychodami (kosztami) z działalności inwestycyjnej i finansowej oraz podatkiem dochodowym EBITDA nie jest wskaźnikiem zdefiniowanym w MSSF a sposób jego wyliczenia może być różny w zależności od przyjętej metodologii

** Marża EBITDA została obliczona jako iloraz EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży

*** Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu

**** Dane zaudytowane EBITDA nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »