Reklama

DSS (DSS): Skonsolidowany raport półroczny DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
       
 Rachunek zysków i strat     
       
  I. Przychody ze sprzedaży61 800167 63914 62942 255 
  II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej4 04875 46195819 021 
  III. Zysk/(Strata) brutto(18 281)55 374(4 327)13 958 
  IV. Zysk/(Strata) netto(16 869)51 925(3 993)13 088 
       
  V. EBITDA*17 51792 7484 14623 378 
  VI. Marża EBITDA**28%55%28%55% 
       
  VII. Średnia ważona liczba akcji12 927 70912 927 70912 927 70912 927 709 
  VIII. Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w zł)(1,30)4,02(0,31)1,01 
       
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
       
  IX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(58 791)(3 802)(13 916)(958) 
  X. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej32 713(147 847)7 743(37 266) 
  XI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej32 105114 9037 59928 963 
  XII. Przepływy pieniężne netto6 027(36 746)1 427(9 261) 
       
  XIII. Bilans 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 
       
  XIV. Aktywa trwałe354 671397 84883 23190 076 
  XV. Aktywa obrotowe188 947151 21844 34034 237 
       
  XVI. Kapitał własny(251 065)(234 196)(58 917)(53 024) 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe33 55148 3197 87310 940 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe761 132734 943178 615166 397 
       
  XIX. Kurs EUR/PLN*** 30 czerwca 2012 30 czerwca 2011 
  XX. - dla danych bilansowych 4,2613 4,4168 
  XXI. - dla danych rachunku zysków i strat 4,2246 3,9673 
       
       
 

* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) netto określona zgodnie z MSSF przed amortyzacją, odpisami z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych, przychodami (kosztami) z działalności inwestycyjnej i finansowej oraz podatkiem dochodowym. EBITDA nie jest wskaźnikiem zdefiniowanym w MSSF a sposób jego wyliczenia może być różny w zależności od przyjętej metodologii.

** Marża EBITDA została obliczona jako iloraz EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży.

*** Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »