Reklama

IDMPL (IDM): Skonsolidowany raport półroczny DOM MAKLERSKI IDM SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
  I. Przychody z działalności podstawowej68 448,0075 662,0017 253,0018 896,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 320,0034 799,009 659,008 691,00 
  III. Zysk (strata) brutto37 654,0027 206,009 491,006 794,00 
  IV. Zysk (strata) netto28 932,0022 258,007 293,005 559,00 
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej28 116,0021 453,007 087,005 358,00 
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące816,00805,00206,00201,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-105 723,0095 681,00-26 649,0023 895,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 275,008 348,00-321,002 085,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej72 740,00-1 278,0018 335,00-319,00 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-34 258,00102 751,00-8 635,0025 661,00 
  XI. Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki28 116,0021 453,007 087,005 358,00 
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  XIII. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR)0,130,100,030,02 
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt.218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą0,130,100,030,02 
  XVI. Zysk netto zanualizowany47 689,0041 021,0011 964,0010 045,00 
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.*218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  XVIII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą0,220,190,060,05 
 POZYCJE BILANSU SĄ ZAPREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO (30.06.2011) I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (31.12.2010)     
  XIX. Aktywa razem1 350 993,001 290 326,00338 884,00325 815,00 
  XX. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:430 292,00470 221,00107 935,00118 734,00 
  XXI. Zobowiązania wobec Klientów86 163,00118 986,0021 613,0030 045,00 
  XXII. Zobowiązania długoterminowe133 732,0069 266,0033 545,0017 490,00 
  XXIII. Rezerwy na zobowiązania29 553,0028 154,007 413,007 109,00 
  XXIV. Kapitał własny756 767,00721 613,00189 828,00182 212,00 
  XXV. Kapitał zakładowy21 818,0021 818,005 473,005 509,00 
  XXVI. Liczba akcji w szt.218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  XXVII. Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR)3,473,310,870,84 
  XXVIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.*218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)3,473,310,870,84 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DM IDMSA     
  XXX. Przychody z działalności maklerskiej27 962,0027 119,007 048,006 773,00 
  XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 443,0015 831,005 657,003 954,00 
  XXXII. Zysk (strata) brutto65 069,0012 949,0016 401,003 234,00 
  XXXIII. Zysk (strata) netto55 430,0010 715,0013 972,002 676,00 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-75 775,0067 933,00-19 100,0016 965,00 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej24 030,009 092,006 057,002 271,00 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 722,0013 540,005 223,003 381,00 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto razem-31 024,0090 565,00-7 820,0022 617,00 
  XXXVIII. Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki55 430,0010 715,0013 972,002 676,00 
  XXXIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  XL. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR)0,250,050,060,01 
  XLI. Rozwodniona liczba akcji w szt.*218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  XLII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą0,250,050,060,01 
  XLIII. Zysk netto zanualizowany72 510,0023 360,0018 192,005 720,00 
  XLIV. Średnia ważona liczba akcji w szt.*218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  XLV. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą0,330,110,080,03 
 POZYCJE BILANSU SĄ ZAPREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO (30.06.2011) I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (31.12.2010)     
  XLVI. Aktywa razem1 084 419,001 056 488,00272 016,00266 770,00 
  XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:318 140,00362 651,0079 802,0091 572,00 
  XLVIII. Zobowiązania wobec Klientów86 163,00118 986,0021 613,0030 045,00 
  XLIX. Zobowiązania długoterminowe44 645,0020 893,0011 199,005 276,00 
  L. Rezerwy na zobowiązania22 872,0021 694,005 737,005 478,00 
  LI. Kapitał własny698 302,00650 729,00175 162,00164 313,00 
  LII. Kapitał zakładowy21 818,0021 818,005 473,005 509,00 
  LIII. Liczba akcji w szt.218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  LIV. Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR)3,202,980,800,75 
  LV. Rozwodniona liczba akcji w szt.*218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00218 176 856,00 
  LVI. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)3,202,980,800,75 
       
 

* dotyczy okresu zanualizowanego

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »