Reklama

ELBUDOWA (ELB): Skonsolidowany raport półroczny ELEKTROBUDOWA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:     
  I. Przychody ze sprzedaży ogółem372 499,00312 634,0093 892,0078 077,00 
  II. Zysk z działalności operacyjnej12 553,0026 233,003 164,006 551,00 
  III. Zysk brutto przed opodatkowaniem12 284,0026 237,003 096,006 552,00 
  IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA10 929,0021 427,002 755,005 351,00 
  V. Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych-51,00-5,00-13,00-1,00 
  VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-24 131,00-11 241,00-6 082,00-2 807,00 
  VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-2 329,00-37 271,00-587,00-9 308,00 
  VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej-29,00112,00-7,0028,00 
  IX. Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych-26 489,00-48 400,00-6 676,00-12 087,00 
  X. Aktywa trwałe*172 387,00186 416,0043 242,0047 071,00 
  XI. Aktywa obrotowe*385 510,00392 967,0096 701,0099 227,00 
  XII. Aktywa, razem*557 897,00579 383,00139 943,00146 298,00 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe*8 830,008 584,002 215,002 167,00 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe*245 378,00250 598,0061 551,0063 278,00 
  XV. Zobowiązania, razem*254 208,00259 182,0063 766,0065 445,00 
  XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki*303 513,00319 956,0076 133,0080 791,00 
  XVII. Kapitały mniejszości*176,00245,0044,0062,00 
  XVIII. Kapitał zakładowy (po przeszacowaniu)*26 375,0026 375,006 616,006 660,00 
  XIX. Liczba akcji (w sztukach)4 747 608,004 747 608,004 747 608,004 747 608,00 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*63,9367,3916,0417,02 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:     
  XXI. Przychody ze sprzedaży ogółem354 528,00299 688,0089 363,0074 843,00 
  XXII. Zysk z działalności operacyjnej11 646,0027 690,002 935,006 916,00 
  XXIII. Zysk brutto przed opodatkowaniem13 697,0034 489,003 452,008 613,00 
  XXIV. Zysk netto okresu obrotowego12 211,0029 293,003 078,007 316,00 
  XXV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-24 777,00-14 534,00-6 245,00-3 630,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej3 069,00-40 654,00773,00-10 153,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej0,000,000,000,00 
  XXVIII. Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych-21 708,00-55 188,00-5 472,00-13 783,00 
  XXIX. Aktywa trwałe*196 715,00208 799,0049 344,0052 723,00 
  XXX. Aktywa obrotowe*360 311,00365 708,0090 381,0092 343,00 
  XXXI. Aktywa, razem*557 026,00574 507,00139 725,00145 066,00 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe*8 677,008 486,002 177,002 143,00 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe*241 771,00243 885,0060 646,0061 582,00 
  XXXIV. Zobowiązania, razem*250 448,00252 371,0062 823,0063 725,00 
  XXXV. Kapitał własny*306 578,00322 136,0076 902,0081 341,00 
  XXXVI. Kapitał zakładowy (po przeszacowaniu)*26 375,0026 375,006 616,006 660,00 
  XXXVII. Liczba akcji (w sztukach)4 747 608,004 747 608,004 747 608,004 747 608,00 
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*64,5867,8516,2017,13 
       
 

* Dane porównywalne dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2011 roku oraz na dzień 31.12.2010 roku.

Poszczególne dane finansowe za I półrocze 2011 i I półrocze 2010 roku oraz za 2010 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według kursu ogłoszonego na dzień:
- 30.06.2011 roku - 3,9866 zł/EUR,
- 31.12.2010 roku - 3,9603 zł/EUR,
b) poszczegóne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego:
- od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku - 3,9673 zł/EUR,
- od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku - 4,0042 zł/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »