Reklama

EMPERIA (EMP): Skonsolidowany raport półroczny EMPERIA HOLDING SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
 Dane skonsolidowane     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów978 908 909 128231 716229 150 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 865 4 9652 5721 251 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem33 114 2 2707 838572 
  IV. Zysk okresu z działalności kontynuowanej36 584 6548 660165 
  V. Zysk okresu z działalności zaniechanej-27 628-6 964 
  VI. Zysk (strata) okresu36 58428 2828 6607 129 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej54 938(33 060)13 004(8 333) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej30 669(44 739)7 260(11 277) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(955 193)87 045(226 103)21 940 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem(869 586)9 246(205 839)2 330 
  XI. Aktywa razem943 5071 903 545221 413430 978 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania239 804406 38356 27592 008 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe6 7361 4371 581325 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe233 068404 94654 69491 683 
  XV. Kapitał własny703 7031 497 162165 138338 970 
  XVI. Kapitał zakładowy15 11515 1153 5473 422 
  XVII. Liczba akcji15 115 16115 115 16115 115 16115 115 161 
  XVIII. Średnioważona liczba akcji14 512 32514 937 31614 512 32514 937 316 
  XIX. Zysk (strata) na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą zanualizowany *(w PLN\EURO)48,811,2911,550,33 
  XX. Zysk (strata) na działalności zaniechanej na jedną akcję zwykłą zanualizowany *(w PLN\EURO)-5,03-1,27 
  XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany na działalności kontynuowanej** (w PLN\EURO)48,611,2811,510,32 
  XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany na działalności zaniechanej** (w PLN\EURO)-5,02-1,27 
  XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję * (w PLN\EURO)48,49100,2311,4825,26 
  XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ** (w PLN\EURO)48,29100,1111,4325,23 
  XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję *** (w PLN\EURO)56,412,6313,060,61 
 Dane jednostkowe     
  XXVI. Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów7 17226 8601 6986 770 
  XXVII. Zysk z działalności operacyjnej-5 649(3 548)(1 337)(894) 
  XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem9 07876 1342 14919 190 
  XXIX. Zysk okresu8 63375 4982 04419 030 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 2773 3402 433842 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej910 9887 249215 6391 827 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(828 917)(5 537)(196 212)(1 396) 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem92 3475 05221 8591 273 
  XXXIV. Aktywa razem595 4291 418 599139 727321 183 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 48321 3784 3374 840 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe800646188146 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe17 68320 7324 1504 694 
  XXXVIII. Kapitał własny576 9371 397 221135 390316 342 
  XXXIX. Kapitał zakładowy15 11515 1153 5473 422 
  XL. Liczba akcji15 115 16115 115 16115 115 16115 115 161 
  XLI. Średnioważona liczba akcji14 512 32514 937 31614 512 32514 937 316 
  XLII. Zysk na jedną akcję zwykłą zannualizowany (w PLN/EURO)*51,755,2112,141,18 
  XLIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą zannualizowany (w PLN/EURO)**51,535,2112,091,18 
  XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO)*38,1745,58,9610,3 
  XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO)**39,5945,989,2910,41 
  XLVI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)****56,412,6313,060,61 
       
       
       
 

Reklama

dane porównawcze dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej odnoszą się do 31.12.2011
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta
** wartość wyliczona jest według średnioważonej rozwodnionej liczby akcji Emitenta
*** wypłacona kwota dywidendy wyliczona jest według liczby akcji Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
**** informacje na temat wypłaconej dywidendy znajdują się w nocie nr 6.3.18

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Emperia Holding SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »