Reklama

SNIEZKA (SKA): Skonsolidowany raport półroczny FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów276 696,00264 707,0069 744,0066 107,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej25 773,0029 812,006 496,007 445,00 
  III. Zysk (strata) brutto20 361,0026 030,005 132,006 501,00 
  IV. Zysk (strata) netto16 474,0020 204,004 152,005 046,00 
  V. - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego16 173,0019 382,004 076,004 840,00 
  VI. - Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące301,00822,0076,00205,00 
  VII. Pełny dochód za okres11 899,0024 558,002 999,006 133,00 
  VIII. - Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego12 110,0022 753,003 052,005 682,00 
  IX. - Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące-211,001 805,00-53,00451,00 
       
  X. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 649,0013 789,004 953,003 444,00 
  XI. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 305,00-13 366,00-2 850,00-3 338,00 
  XII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 405,0011 476,00-2 119,002 866,00 
  XIII. IX. Przepływy pieniężne netto, razem-61,0011 899,00-15,002 972,00 
  XIV. X. Aktywa, razem415 717,00399 391,00104 279,0096 336,00 
  XV. XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania213 190,00207 399,0053 477,0050 026,00 
  XVI. XII. Zobowiązania długoterminowe13 086,006 316,003 282,001 523,00 
  XVII. XIII. Zobowiązania krótkoterminowe200 104,00201 083,0050 194,0048 503,00 
  XVIII. XIV. Kapitał własny202 527,00191 992,0050 802,0046 310,00 
  XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej194 574,00183 432,0048 807,0044 245,00 
  XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli7 953,008 560,001 995,002 065,00 
  XXI. XV. Kapitał zakładowy13 551,0013 554,003 399,003 269,00 
  XXII. XVI. Liczba akcji (w szt.)13 550 676,0013 553 587,0013 550 676,0013 553 587,00 
  XXIII. XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,221,490,310,37 
  XXIV. - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1,191,430,300,36 
  XXV. XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,221,490,310,37 
  XXVI. - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1,191,430,300,36 
  XXVII. XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)14,9514,163,753,42 
  XXVIII. XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)14,9514,163,753,42 
       
 Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.     
  XXIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów214 252,00213 001,0054 004,0053 194,00 
  XXX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 247,0023 091,001 575,005 767,00 
  XXXI. Zysk (strata) brutto8 853,0022 346,002 231,005 581,00 
  XXXII. Zysk (strata) netto7 604,0018 849,001 917,004 707,00 
  XXXIII. Pełny dochód za dany okres7 604,0018 849,001 917,004 707,00 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 054,005 630,001 274,001 406,00 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 421,00-8 514,00-1 366,00-2 126,00 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 946,0012 693,00-491,003 170,00 
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto, razem-2 313,009 809,00-583,002 450,00 
  XXXVIII. Aktywa razem371 254,00362 159,0093 125,0087 356,00 
  XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania191 600,00183 472,0048 061,0044 255,00 
  XL. Zobowiązania długoterminowe5 337,005 051,001 339,001 218,00 
  XLI. Zobowiązania krótkoterminowe186 263,00178 421,0046 722,0043 037,00 
  XLII. Kapitał własny179 654,00178 687,0045 064,0043 101,00 
  XLIII. Kapitał zakładowy13 551,0013 554,003 399,003 269,00 
  XLIV. Liczba akcji (w szt.)13 550 676,0013 553 587,0013 550 676,0013 553 587,00 
  XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,561,390,140,35 
  XLVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,561,390,140,35 
  XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,2613,183,333,18 
  XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,2613,183,333,18 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Śnieżka SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »