Reklama

FORTE SA (FTE): Skonsolidowany raport półroczny FABRYKI MEBLI FORTE SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze/2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług228 948,00215 227,0057 709,0053 750,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej25 951,0022 785,006 541,005 690,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem25 466,0021 933,006 419,005 477,00 
  IV. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej24 163,0017 136,006 091,004 280,00 
  V. Całkowite dochody netto za okres23 050,0017 322,005 810,004 326,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 890,0016 112,00-1 737,004 024,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej39 662,00-5 756,009 997,00-1 437,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 420,00-13 848,00-3 383,00-3 458,00 
  IX. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów19 352,00-3 492,004 878,00-872,00 
  X. Liczba akcji (w szt.)23 751 084,0023 751 084,0023 751 084,0023 751 084,00 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej(w zł/ EUR)1,020,720,260,18 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ WG STANU NA 30 czerwca 2011 i 31 grudnia 2010     
  XII. Suma aktywów464 557,00467 372,00116 530,00118 014,00 
  XIII. Zobowiązania razem151 826,00159 586,0038 084,0040 296,00 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe76 770,0047 071,0019 257,0011 886,00 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe75 056,00112 515,0018 827,0028 411,00 
  XVI. Kapitał własny309 670,00304 769,0077 678,0076 956,00 
  XVII. Kapitał zakładowy23 751,0023 751,005 958,005 997,00 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)13,0412,833,273,24 
       
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług217 898,00199 930,0054 923,0049 930,00 
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 794,0022 805,001 965,005 695,00 
  XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 723,0025 526,003 459,006 375,00 
  XXII. Zysk (strata) okresu11 558,0021 228,002 913,005 301,00 
  XXIII. Całkowite dochody netto okresu10 353,0015 433,002 610,003 854,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 539,0014 024,00-1 396,003 502,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej43 310,00-1 882,0010 917,00-470,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 284,00-13 620,00-3 348,00-3 401,00 
  XXVII. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów24 487,00-1 478,006 172,00-369,00 
  XXVIII. Liczba akcji (w szt.)23 751 084,0023 751 084,0023 751 084,0023 751 084,00 
  XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR)0,751,000,190,25 
  XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,490,890,120,22 
 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ WG STANU NA 30 czerwca 2011 i 31 grudnia 2010     
  XXXI. Suma aktywów456 471,00470 137,00114 501,00118 712,00 
  XXXII. Zobowiązania razem145 107,00151 313,0036 399,0038 207,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe71 238,0040 061,0017 869,0010 116,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe73 869,00111 252,0018 529,0028 092,00 
  XXXV. Kapitał własny311 364,00318 824,0078 103,0080 505,00 
  XXXVI. Kapitał zakładowy23 751,0023 751,005 958,005 997,00 
  XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)13,1113,423,293,39 
       
       
 

Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.,
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »