Reklama

FORTE SA (FTE): Skonsolidowany raport półroczny FABRYKI MEBLI FORTE SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług263 346228 94862 33657 709 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 12225 9513 8166 541 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem15 96425 4663 7796 419 
  IV. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej14 03924 1633 3236 091 
  V. Całkowite dochody netto za okres24 68123 0505 8425 810 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej38 344(6 890)9 076(1 737) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 239)39 662(1 714)9 997 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(18 497)(13 420)(4 378)(3 383) 
  IX. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów12 60819 3522 9844 878 
  X. Liczba akcji (w szt.)23 751 08423 751 08423 751 08423 751 084 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej(w zł/ EUR)0,591,020,140,26 
  XII. 30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  XIII. Suma aktywów471 213473 797110 580107 272 
  XIV. Zobowiązania razem150 097159 54935 22336 123 
  XV. Zobowiązania długoterminowe68 68186 46216 11719 576 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe81 41673 08719 10616 548 
  XVII. Kapitał własny317 546311 16174 51970 449 
  XVIII. Kapitał zakładowy23 75123 7515 5745 377 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)13,3713,103,142,97 
       
  XX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego przekształcone przekształcone 
  XXI. półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług262 992225 02162 25356 719 
  XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 1765 9803 1191 507 
  XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem15 81511 7563 7442 963 
  XXV. Zysk (strata) okresu13 3659 8073 1642 472 
  XXVI. Całkowite dochody netto okresu23 7958 6025 6322 168 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35 154(4 948)8 321(1 247) 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 055)42 370(960)10 680 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(18 495)(13 284)(4 378)(3 348) 
  XXX. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów12 60424 1382 9836 084 
  XXXI. Liczba akcji (w szt.)23 751 08423 751 08423 751 08423 751 084 
  XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR)0,750,750,180,19 
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,560,410,130,10 
  XXXIV. 30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  XXXV. Suma aktywów460 942463 548108 169104 951 
  XXXVI. Zobowiązania razem152 068160 65535 68636 374 
  XXXVII. Zobowiązania długoterminowe68 11284 22215 98419 069 
  XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe83 95676 43319 70217 305 
  XXXIX. Kapitał własny308 874302 89372 48468 577 
  XL. Kapitał zakładowy23 75123 7515 5745 377 
  XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)13,0012,753,052,89 
       
 

Reklama

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski, wynoszącego odpowiednio: 4,2613 zł i 4,4168 zł w stosunku do 1 EUR.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2012 roku i 30 czerwca 2011 roku, a wynoszących odpowiednio: 4,2246 zł i 3,9673 zł za 1 EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Forte SA | Forte SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »