Reklama

FAMUR (FMF): Skonsolidowany raport półroczny FAMUR Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania Grupy Famur     
  I. Przychody netto ze sprzedaży723 142403 017170 960101 585 
  II. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej131 19052 78231 01513 304 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej184 06669 74543 51517 580 
  IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej131 17170 59431 01017 794 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej168 60485 56139 86021 566 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-123 248-205 181-29 137-51 718 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-23 34698 717-5 51924 883 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem22 010-20 9035 203-5 269 
  IX. Aktywa razem (*)1 519 7231 213 595356 634274 768 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)737 690570 978173 114129 274 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (*)156 212115 07136 65826 053 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)382 843299 05489 84267 708 
  XIII. Kapitał własny (*)782 033642 617183 520145 494 
  XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)743 442612 918174 464138 770 
  XV. Kapitał zakładowy (*)4 8154 8151 1301 090 
  XVI. Liczba akcji (w szt.)481 500 000481 500 000481 500 000481 500 000 
  XVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,27240,14660,06440,0370 
  XVIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,27240,14660,06440,0370 
  XIX. Zysk netto z działalności kontynuowanej na jedna akcję zwykłą0,27250,10960,06440,0276 
  XX. Rozwodniony zysk netto z działalności kontynuowanej na jedna akcję zwykłą0,27250,10960,06440,0276 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (*)1,54401,27290,36230,2882 
  XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (*)1,54401,27290,36230,2882 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania Famur S.A.     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży395 041111 37593 39328 073 
  XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej67 80241 53616 02910 470 
  XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 2503 6619 279923 
  XXVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej67 802108 22716 02927 280 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej142 50855 87333 69114 083 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-96 696-224 391-22 860-56 560 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-23 001162 049-5 43840 846 
  XXX. Przepływy pieniężne netto razem22 810-6 4685 393-1 630 
  XXXI. Aktywa razem (*)1 075 831874 774252 465198 056 
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)556 763423 507130 65695 886 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (*)123 429114 31928 96525 883 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (*)335 236251 29378 67056 895 
  XXXV. Kapitał własny (*)519 069451 267121 810102 171 
  XXXVI. Kapitał zakładowy (*)4 8154 8151 1301 090 
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.)481 500 000481 500 000481 500 000481 500 000 
  XXXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,14080,22480,03330,0567 
  XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,14080,22480,03330,0567 
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (*)1,07800,93720,25300,2122 
  XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (*)1,07800,93720,25300,2122 
       
 

Reklama

*Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.06.2012r. oraz 31.12.2011r.
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2012 roku (odpowiednio za I półrocze 2011 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I półrocze 2012 r. wyniósł 1 euro = 4,2299 zł i odpowiednio za I półrocze 2011 roku wyniósł 1 euro = 3,9673 zł
-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2012 roku 1 euro = 4,2613 zł; na 31 grudnia 2011 roku 1 euro = 4,4168

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »