Reklama

GPW (GPW): Skonsolidowany raport półroczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF     
  I. Przychody ze sprzedaży137 469,00111 477,0034 767,0027 865,00 
  II. Przychody z obsługi obrotu105 429,0084 247,0026 664,0021 059,00 
  III. Przychody z obsługi emitentów11 774,0010 125,002 978,002 531,00 
  IV. Przychody ze sprzedaży informacji17 563,0015 980,004 442,003 994,00 
  V. Przychody pozostałe2 703,001 125,00684,00281,00 
  VI. Koszty działalności operacyjnej65 162,0058 896,0016 480,0014 722,00 
  VII. Pozostałe przychody706,00400,00179,00100,00 
  VIII. Pozostałe koszty679,00182,00172,0045,00 
  IX. Zysk z działalności operacyjnej72 334,0052 799,0018 294,0013 198,00 
  X. Przychody finansowe4 658,006 417,001 178,001 604,00 
  XI. Koszty finansowe81,00151,0020,0038,00 
  XII. Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych9 858,006 846,002 493,001 711,00 
  XIII. Zysk przed opodatkowaniem86 769,0065 911,0021 945,0016 475,00 
  XIV. Podatek dochodowy15 278,0011 486,003 864,002 871,00 
  XV. Zysk netto za okres71 491,0054 425,0018 081,0013 604,00 
  XVI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[*] (w zł/EUR)1,701,300,430,32 
  XVII. EBITDA[**]89 999,0067 817,0022 762,0016 952,00 
 Wykorzystano średnią półroczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 3,9540 PLN w 2011 r. oraz 1 EUR = 4,0006 PLN w 2010 r.).     
 [*] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.     
 [**] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja.     
       
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF     
  XVIII. Aktywa trwałe393 975,00337 664,0098 825,0085 262,00 
  XIX. Rzeczowe aktywa trwałe118 047,00119 516,0029 611,0030 179,00 
  XX. Wartości niematerialne59 452,0060 167,0014 913,0015 193,00 
  XXI. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych141 534,00138 956,0035 502,0035 087,00 
  XXII. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży67 348,0011 829,0016 894,002 987,00 
  XXIII. Pozostałe aktywa trwałe7 594,007 196,001 905,001 817,00 
  XXIV. Aktywa obrotowe239 546,00220 862,0060 088,0055 769,00 
  XXV. Należności handlowe i pozostałe należności50 268,0081 416,0012 609,0020 558,00 
  XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty188 986,00107 600,0047 405,0027 170,00 
  XXVII. Pozostałe aktywa obrotowe292,0031 846,0073,008 041,00 
  XXVIII. AKTYWA RAZEM633 521,00558 526,00158 913,00141 031,00 
  XXIX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej459 989,00523 843,00115 384,00132 274,00 
  XXX. Udziały niekontrolujące1 003,00883,00252,00223,00 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe3 370,004 814,00845,001 216,00 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe169 159,0028 986,0042 432,007 319,00 
  XXXIII. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM633 521,00558 526,00158 913,00141 031,00 
 Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2011 r. (1 EUR = 3,9866) oraz 31.12.2010 r. (1 EUR = 3,9603 PLN).     
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego (30 czerwca 2011 r.) i na koniec poprzedniego roku obrotowego (31 grudnia 2010 r.).     
       
       
 

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »