Reklama

KETY (KTY): Skonsolidowany raport półroczny GRUPA KĘTY SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finasowego wg MSSF     
 POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  I. Przychody netto ze sprzedaży687 870,00532 874,00173 385,00133 079,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej67 798,0048 361,0017 089,0012 078,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem61 328,0044 363,0015 458,0011 079,00 
  IV. Zysk (strata) netto49 718,0034 310,0012 532,008 569,00 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej49 719,0034 312,0012 532,008 569,00 
  VI. Całkowity dochód (strata) netto49 238,0036 631,0012 411,009 148,00 
  VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej49 239,0036 633,0012 411,009 149,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 387,0029 240,001 358,007 302,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-62 589,00-43 247,00-15 776,00-10 800,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej55 847,00-23 342,0014 077,00-5 829,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto, razem-1 355,00-37 349,00-342,00-9 327,00 
  XII. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,393,721,360,93 
  XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,383,711,360,93 
 POZYCJE BILANSU     
  XIV. Aktywa razem1 529 928,001 410 001,00383 768,00356 034,00 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania650 018,00542 860,00163 051,00137 075,00 
  XVI. Zobowiazania długoterminowe129 874,00144 639,0032 578,0036 522,00 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe520 144,00398 221,00130 473,00100 553,00 
  XVIII. Kapitał własny udziałowców jednostki dominujacej879 910,00867 141,00220 717,00218 958,00 
  XIX. Kapitał akcyjny66 964,0066 964,0016 797,0016 909,00 
  XX. Liczba akcji9 225 663,009 225 663,009 225 663,009 225 663,00 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)95,3893,9923,9223,73 
  XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)95,4394,0523,9423,75 
  XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,004,000,001,01 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finasowego wg MSSF     
 POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  XXIV. Przychody netto ze sprzedaży312 086,00222 161,0078 665,0055 482,00 
  XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 255,005 323,003 341,001 329,00 
  XXVI. Zysk (strata) brutto70 519,0044 104,0017 775,0011 014,00 
  XXVII. Zysk (strata) netto68 499,0044 246,0017 266,0011 050,00 
  XXVIII. Całkowity dochód (strata) netto70 759,0041 508,0017 836,0010 366,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 230,00-13 719,00-4 091,00-3 426,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 298,00-12 075,00-2 092,00-3 016,00 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej22 371,00-17 083,005 639,00-4 266,00 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem-2 157,00-42 877,00-544,00-10 708,00 
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)7,424,801,871,20 
  XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)7,414,791,871,20 
 POZYCJE BILANSU     
  XXXV. Aktywa razem999 630,00895 630,00250 748,00226 152,00 
  XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania349 934,00280 222,0087 778,0070 758,00 
  XXXVII. Zobowiazania długoterminowe89 425,00105 862,0022 431,0026 731,00 
  XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe260 509,00174 360,0065 346,0044 027,00 
  XXXIX. Kapitał własny649 696,00615 408,00162 970,00155 394,00 
  XL. Kapitał zakładowy66 964,0066 964,0016 797,0016 909,00 
  XLI. Liczba akcji9 225 663,009 225 663,009 225 663,009 225 663,00 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)70,4266,7117,6616,84 
  XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)70,5266,8117,6916,87 
  XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,004,000,001,01 
       
 

Dane porównywalne:
- dotyczące pozycji rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowane są za okres I półrocza 2010r.,
- dotyczące pozycji bilansu są prezentowane na dzień 31.12.2010r. (koniec poprzedniego roku obrotowego)

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »