Reklama

3RGAMES (3RG): Skonsolidowany raport półroczny GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 SKONSOLIDOWANE     
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 41634191045862 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej8394620238 
  III. Zysk (strata) brutto37393688236 
  IV. Zysk (strata) netto28674268187 
  V. Aktywa razem26565626962341573 
  VI. Rzeczowe aktywa trwałe590538138135 
  VII. Należności krótkoterminowe37740188101 
  VIII. Zobowiązania krótkoterminowe1216867285217 
  IX. Zobowiązania długoterminowe1151912748 
  X. Kapitał własny25234521159221307 
  XI. Kapitał zakładowy756586177147 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22021236521312 
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1997-1107-473-279 
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18208-774310-19 
  XV. Zmiana stanu środków pieniężnych1841352435913 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR)0,040,130,0090,0319 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR)0,040,130,0090,0319 
       
 

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: pozycje bilansu ( sprawozdania z sytuacji finansowej) przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2012 � 4,2613 PLN/EUR, 30.06.2011 � 3,9866 PLN/EUR, 31.12.2011- 4,4168 PLN/EUR. Pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 01.01-30.06.2012 � 4,2246 PLN/EUR, 01.01-30.06.2011 � 3,9673 PLN/EUR. Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco: 01.01-30.06.2012 � 4,3889 oraz 4,1365 PLN/EUR, 01.01-30.06.2011 � 4,0119 oraz 3,9345 PLN/EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »