Reklama

HBPOLSKA (HBP): Skonsolidowany raport półroczny HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /półrocze / 2011półrocze / 
 Rachunek zysków i strat     
  I. Przychody ze sprzedaży742 425,00794 143,00187 136,00198 328,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej32 106,0036 063,008 093,009 006,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem30 632,0034 443,007 721,008 602,00 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej27 398,0031 122,006 906,007 772,00 
  V. Zysk (strata) netto27 398,0031 122,006 906,007 772,00 
  VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,130,150,030,04 
  VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,130,150,030,04 
  VIII. Średni kurs PLN / EUR  3,974,00 
       
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-189 064,00-40 019,00-47 656,00-9 994,00 
  X. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej-8 608,00-36 718,00-2 170,00-9 170,00 
  XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej146 684,0074 208,0036 973,0018 533,00 
  XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-50 988,00-2 529,00-12 852,00-632,00 
  XIII. Średni kurs PLN / EUR  3,974,00 
       
 Bilans     
  XIV. Aktywa1 527 375,001 434 193,00383 127,00345 939,00 
  XV. Zobowiązania długoterminowe49 067,0042 222,0012 308,0010 184,00 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe1 013 012,00959 428,00254 104,00231 422,00 
  XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej464 987,00432 268,00116 637,00104 266,00 
  XVIII. Kapitał podstawowy210 558,00210 558,0052 816,0050 788,00 
  XIX. Liczba akcji210 558 445,00210 558 445,00210 558 445,00210 558 445,00 
  XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych210 558 445,00210 558 445,00210 558 445,00210 558 445,00 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)2,212,050,550,50 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)     
  XXII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu  3,994,15 
       
       
 

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Hydrobudowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »