Reklama

IMPEL (IPL): Skonsolidowany raport półroczny IMPEL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze / 2009półrocze / 2010półrocze / 2009 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMPEL S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2010 roku     
  I. Przychody łącznie551 510,00523 300,00137 733,00115 815,00 
  II. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów533 567,00506 138,00133 252,00112 017,00 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 644,0023 183,006 155,005 131,00 
  IV. Zysk (strata) brutto24 398,0024 592,006 093,005 443,00 
  V. Zysk (strata) netto21 839,0015 517,005 454,003 434,00 
  VI. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych-100,002 408,00-25,00533,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 013,0025 855,003 500,005 722,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 464,00-13 052,00-4 611,00-2 889,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-46 572,00-47 490,00-11 631,00-10 510,00 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-51 023,00-34 687,00-12 742,00-7 677,00 
  XI. Aktywa razem512 412,00488 071,00123 598,00109 198,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe22 554,0021 321,005 440,004 770,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe216 134,00206 885,0052 133,0046 287,00 
  XIV. Kapitał własny270 511,00250 390,0065 249,0056 021,00 
  XV. Liczba akcji15 151 462,0015 151 462,0015 151 462,0015 151 462,00 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,441,020,360,23 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,8516,534,313,70 
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)1,501,000,370,22 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IMPEL S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2010 roku     
  XIX. Przychody łącznie19 336,0018 524,004 829,004 100,00 
  XX. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów18 790,0017 914,004 693,003 965,00 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 007,003 329,002 499,00737,00 
  XXII. Zysk (strata) brutto14 887,008 220,003 718,001 819,00 
  XXIII. Zysk (strata) netto14 003,007 621,003 497,001 687,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 074,001 087,00-268,00241,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej32 834,00-2 053,008 200,00-454,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-34 634,00-31 488,00-8 649,00-6 969,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto razem-2 874,00-32 454,00-718,00-7 183,00 
  XXVIII. Aktywa razem257 979,00269 639,0062 227,0060 327,00 
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe4 347,003 327,001 049,00744,00 
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe34 614,0045 144,008 349,0010 100,00 
  XXXI. Kapitał własny219 018,00221 168,0052 829,0049 483,00 
  XXXII. Liczba akcji15 151 462,0015 151 462,0015 151 462,0015 151 462,00 
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,920,500,230,11 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)14,4514,603,493,27 
  XXXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)1,501,000,370,22 
       
 

I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto za dany okres sprawozdawczy przez liczbę akcji zwykłych.
II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym.
III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje skonsolidowanych aktywów i pasywów oraz odpowiednich skonsolidowanych danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 30 czerwca 2010 roku i na dzień 30 czerwca 2009 roku przez Narodowy Bank Polski.-poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich skonsolidowanych danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 30 czerwca 2010 roku i na dzień 30 czerwca 2009 roku.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »