Reklama

IMPEL (IPL): Skonsolidowany raport półroczny IMPEL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMPEL S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2011 roku     
  I. Przychody łącznie615 083,00551 510,00155 038,00137 733,00 
  II. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów593 844,00533 567,00149 685,00133 252,00 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 540,0025 387,006 690,006 340,00 
  IV. Zysk (strata) brutto24 406,0024 398,006 152,006 093,00 
  V. Zysk (strata) netto42 047,0021 839,0010 598,005 454,00 
  VI. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych-95,00-100,00-24,00-25,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 175,0014 549,00-2 061,003 633,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 712,00-3 115,00-3 204,00-778,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-232,00-62 457,00-58,00-15 598,00 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-21 119,00-51 023,00-5 323,00-12 742,00 
  XI. Aktywa razem650 196,00512 412,00163 095,00123 598,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe45 883,0022 554,0011 509,005 440,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe282 883,00216 134,0070 958,0052 133,00 
  XIV. Kapitał własny318 005,00270 511,0079 768,0065 249,00 
  XV. Liczba akcji12 151 462,0015 151 462,0012 151 462,0015 151 462,00 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,461,440,870,36 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)26,1717,856,564,31 
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,001,500,500,37 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IMPEL S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2011 roku     
  XIX. Przychody łącznie19 834,0019 336,004 999,004 829,00 
  XX. Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów19 321,0018 790,004 870,004 693,00 
  XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej40 964,0010 007,0010 325,002 499,00 
  XXII. Zysk (strata) brutto45 988,0014 887,0011 592,003 718,00 
  XXIII. Zysk (strata) netto45 259,0014 003,0011 408,003 497,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 240,00-1 074,00-1 825,00-268,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej30 554,0032 834,007 701,008 200,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 305,00-34 634,00-5 622,00-8 649,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto razem1 009,00-2 874,00254,00-718,00 
  XXVIII. Aktywa razem277 706,00257 979,0069 660,0062 227,00 
  XXIX. Zobowiązania długoterminowe5 082,004 347,001 275,001 049,00 
  XXX. Zobowiązania krótkoterminowe30 555,0034 614,007 664,008 349,00 
  XXXI. Kapitał własny242 069,00219 018,0060 721,0052 829,00 
  XXXII. Liczba akcji12 151 462,0015 151 462,0012 151 462,0015 151 462,00 
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,720,920,940,23 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)19,9214,455,003,49 
  XXXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,001,500,500,37 
       
 

I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto za dany okres sprawozdawczy przez liczbę akcji zwykłych.
II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym.
III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:
- poszczególne pozycje skonsolidowanych aktywów i pasywów oraz odpowiednich skonsolidowanych danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 30 czerwca 2011 roku i na dzień 30 czerwca 2010 roku przez Narodowy Bank Polski,
- poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich skonsolidowanych danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 30 czerwca 2011 roku i na dzień 30 czerwca 2010 roku.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »