Reklama

INTROL (INL): Skonsolidowany raport półroczny INTROL SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów132 208,00110 895,0033 324,0027 695,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 172,006 679,001 556,001 668,00 
  III. Zysk (strata) brutto6 389,006 358,001 610,001 588,00 
  IV. Zysk (strata) netto5 276,004 712,001 330,001 177,00 
  V. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej5 463,005 505,001 377,001 375,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-950,00-1 658,00-239,00-414,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-730,00-4 110,00-184,00-1 026,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 742,00-3 548,00-439,00-886,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-3 422,00-9 316,00-862,00-2 327,00 
  X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych26 638 800,0026 638 800,0026 638 800,0026 638 800,00 
  XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji26 638 800,0026 638 800,0026 638 800,0026 638 800,00 
  XII. Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,210,180,050,04 
  XIII. Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,210,180,050,04 
  30,0631,1230,0631,12 
  XIV. Aktywa,razem191 917,00184 519,0048 141,0046 592,00 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania81 769,0070 271,0020 511,0017 744,00 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe11 080,007 226,002 779,001 825,00 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe70 689,0063 045,0017 732,0015 919,00 
  XVIII. Kapitał własny110 148,00114 248,0027 629,0028 848,00 
  XIX. Kapitał podstawowy5 328,005 328,001 336,001 345,00 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)4,134,291,041,08 
  XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)4,134,291,041,08 
 DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 822,0032 192,0010 038,008 040,00 
  XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 438,001 308,00615,00327,00 
  XXIV. Zysk (strata) brutto15 493,0010 764,003 905,002 688,00 
  XXV. Zysk (strata) netto14 979,0010 462,003 776,002 613,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 848,00-4 328,00-1 222,00-1 081,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 658,00-2 522,00418,00-630,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-261,00-191,00-66,00-48,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem-3 451,00-7 041,00-870,00-1 758,00 
  XXX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych26 638 800,0026 638 800,0026 638 800,0026 638 800,00 
  XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji26 638 800,0026 638 800,0026 638 800,0026 638 800,00 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,560,390,140,10 
  XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) ne jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,560,390,140,10 
  30,0631,1230,0631,12 
  XXXIV. Aktywa, razem110 416,00101 661,0027 697,0025 670,00 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 504,0020 608,005 896,005 204,00 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe3 220,00935,00808,00236,00 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe20 284,0019 673,005 088,004 968,00 
  XXXVIII. Kapitał własny86 912,0081 053,0021 801,0020 466,00 
  XXXIX. Kapitał podstawowy5 328,005 328,001 336,001 345,00 
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)3,263,040,820,77 
  XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)3,263,040,820,77 
       
       
       
       
       
       
 

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »