Reklama

JHMDEV (JHM): Skonsolidowany raport półroczny JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 939,0041 278,007 087,0010 405,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 701,006 499,00876,001 638,00 
  III. Zysk (strata) brutto1 455,003 816,00344,00962,00 
  IV. Zysk (strata) netto1 143,003 156,00270,00796,00 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej1 076,003 004,00255,00757,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 191,00-57 232,00-2 176,00-14 426,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 540,00-1 782,00-4 389,00-449,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 555,0058 515,006 996,0014 749,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto1 824,00-499,00432,00-126,00 
  X. Średnioważona liczba akcji w sztukach125 000 000,00114 953 260,00125 000 000,00114 953 260,00 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,010,030,000,01 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.06.2012 r. i na 31.12. 2011 r.     
  XII. Aktywa, razem374 515,00344 830,0087 887,0078 072,00 
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania209 564,00181 021,0049 178,0040 985,00 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe150 115,00121 772,0035 228,0027 570,00 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe56 855,0055 968,0013 342,0012 672,00 
  XVI. Kapitał własny164 951,00163 808,0038 709,0037 088,00 
  XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej160 647,00159 372,0037 699,0036 083,00 
  XVIII. Kapitał zakładowy125 000,00125 000,0029 334,0028 301,00 
  XIX. Liczba akcji (w szt.)125 000 000,00125 000 000,00125 000 000,00125 000 000,00 
  XX. Średnioważona liczba akcji w sztukach125 000 000,00120 098 274,00125 000 000,00120 098 274,00 
  XXI. Wartość księgowa na jedną akcję1,321,310,310,30 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 053,0023 081,003 327,005 818,00 
  XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej824,002 685,00195,00677,00 
  XXIV. Zysk (strata) brutto519,001 872,00123,00472,00 
  XXV. Zysk (strata) netto415,001 639,0098,00413,00 
  XXVI. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej415,001 639,0098,00413,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 676,00-39 742,00-3 947,00-10 017,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 721,00-3 400,00-1 828,00-857,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej24 968,0042 404,005 910,0010 688,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto571,00-738,00135,00-186,00 
  XXXI. Średnioważona liczba akcji w sztukach125 000 000,00114 953 260,00125 000 000,00114 953 260,00 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,000,010,000,00 
 Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.06.2012 r. i na 31.12.2011 r.     
  XXXIII. Aktywa, razem279 066,00261 816,0065 488,0059 277,00 
  XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania131 806,00114 972,0030 931,0026 031,00 
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe95 278,0072 075,0022 359,0016 318,00 
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe34 640,0040 193,008 129,009 100,00 
  XXXVII. Kapitał własny147 260,00146 845,0034 558,0033 247,00 
  XXXVIII. Kapitał własny przypisany akcjonariusza jednostki dominującej147 260,00146 845,0034 558,0033 247,00 
  XXXIX. Kapitał zakładowy125 000,00125 000,0029 334,0028 301,00 
  XL. Liczba akcji (w szt.)125 000 000,00125 000 000,00125 000 000,00125 000 000,00 
  XLI. Średnioważona liczba akcji w sztukach125 000 000,00120 098 274,00125 000 000,00120 098 274,00 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję1,181,180,280,27 
       
       
 

Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 30.06.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2613 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 30.06.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,9866 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2012 – 30.06.2012 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,2246 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 30.06.2011 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 3,9673 EUR/PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »