Reklama

KCI (KCI): Skonsolidowany raport półroczny KCI SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 562,0075 944,002 914,0018 966,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-460,00-1 593,00-116,00-398,00 
  III. Zysk (strata) brutto-1 304,00-5 961,00-329,00-1 489,00 
  IV. Zysk (strata) netto-1 397,00-10 061,00-352,00-2 513,00 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-1 397,00-7 661,00-352,00-1 913,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 271,0031 366,002 085,007 833,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 003,00-8 054,00-757,00-2 011,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 200,003 774,00-1 059,00943,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem1 068,0027 086,00269,006 764,00 
  X. Aktywa razem37 506,00144 031,009 408,0034 741,00 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 334,0066 789,001 338,0016 110,00 
  XII. Zobowiązania długoterminowe1 263,0010 664,00317,002 572,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe4 071,0056 125,001 021,0013 538,00 
  XIV. Kapitał własny32 172,0077 242,008 070,0018 631,00 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej32 172,0032 443,008 070,007 826,00 
  XVI. Kapitał zakładowy126 284,00126 284,0031 677,0030 461,00 
  XVII. Liczba akcji na koniec okresu36 393 000,0036 393 000,0036 393 000,0036 393 000,00 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,880,890,220,22 
  XIX. Średnia ważona liczba akcji36 393 000,0036 393 000,0036 393 000,0036 393 000,00 
  XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,04-0,21-0,01-0,05 
       
 

Informacja na temat przyjętych kursów przy przeliczaniu danych:

Dane bilansowe na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały przeliczone po kursie 3,9866; natomiast na dzień 30 czerwca 2010 r. po kursie 4,1458

Dane w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r. zostały przeliczone po kursie 3,9673; natomiast dane za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r. po kursie 4,0042.

Pozycję XVIII Wartość księgowa na akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (XV) (bez kapitału akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych) oraz liczby akcji zwykłych na koniec okresu (XVII).
Pozycję XX Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz pozycji Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (V) oraz średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (XIX).

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »