Reklama

RAWLPLUG (RWL): Skonsolidowany raport półroczny Koelner SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011/31.12.2011półrocze / 2012półrocze /2011/31.12.2011 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów333 646326 45278 97782 286 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 70624 2915 6116 123 
  III. Zysk (strata) brutto17 93415 4814 2453 902 
  IV. Zysk (strata) netto14 40012 7583 4093 216 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej12 75910 9803 0202 768 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 6796 0431 5811 523 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 39 935)( 8 907)( 9 453)( 2 245) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej22 2503 3185 267836 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem( 11 006)454( 2 605)114 
  X. Średnia ważona liczba akcji32 560 00032 560 00032 560 00032 560 000 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,390,340,090,09 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:     
  XII. Aktywa razem793 005751 200186 095170 078 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe128 492136 85730 15330 986 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe293 887242 15268 96754 825 
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej352 006353 57882 60580 053 
  XVI. Kapitał zakładowy32 56032 5607 6417 372 
  XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy32 560 00032 560 00032 560 00032 560 000 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,8110,862,542,46 
 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:     
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów160 676151 20437 70638 113 
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(215)4 240(50)1 069 
  XXI. Zysk (strata) brutto8 9823 9742 1081 002 
  XXII. Zysk (strata) netto10 0834 3842 3661 105 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(9 380)26 803(2 201)6 756 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 216)(32 023)(2 632)(8 072) 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 2437 0164 7501 768 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem(353)1 796(83)453 
  XXVII. Średnia ważona liczba akcji32 560 00032 560 00032 560 00032 560 000 
  XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,550,010,130,00 
  XXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,550,010,130,00 
 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:     
  XXX. Aktywa razem634 256650 094150 134147 187 
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania356 902372 07884 48284 242 
  XXXII. Zobowiazania długoterminowe99 989105 49223 66823 884 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe239 595253 09356 71457 302 
  XXXIV. Kapitał własny277 354278 01665 65262 945 
  XXXV. Kapitał zakładowy32 56032 5607 7077 372 
  XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,528,542,021,93 
  XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,528,542,021,93 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)     
       
 

Reklama

Dane za okres przedstawiają dane narastająco za okresy 01.01-30.06.2012 oraz 01.01-30.06.2011
Dane na dzień przedstawiają dane na dzień 30.06.2012 oraz 31.12.2011

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Koelner SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »