Reklama

KONSSTALI (KST): Skonsolidowany raport półroczny KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów622 494729 205147 351183 804 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 77425 1461 3676 338 
  III. Zysk (strata) brutto1 98421 5684705 436 
  IV. Zysk (strata) netto1 55017 4753674 405 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 5901763 92744 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 739-6 115-2 542-1 541 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 3507 030-3201 772 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem4 5011 0911 065275 
  IX. Aktywa razem640 681649 575150 349147 069 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem353 449352 98082 94479 918 
  XI. Zobowiązania długoterminowe3262007745 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe341 621341 49680 16877 318 
  XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej287 232296 59567 40567 152 
  XIV. Kapitał zakładowy5 8975 8971 3841 335 
  XV. Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419 
  XVI. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,674,780,391,20 
  XVII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,674,780,391,20 
  XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)48,7050,2911,4311,39 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)48,7050,2911,4311,39 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą2,0000,470 
 WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO:     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów618 073726 803146 303183 198 
  XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 84126 0961 3836 578 
  XXIII. Zysk (strata) brutto2 90522 8076885 749 
  XXIV. Zysk (strata) netto2 41618 5975724 688 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 7971783 73945 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 682-5 952-2 529-1 500 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9156 420-2171 618 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem4 200646994163 
  XXIX. Aktywa razem637 580645 271149 621146 095 
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem351 624350 81882 51679 428 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe3272017746 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe341 034340 57680 03177 109 
  XXXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej285 956294 45367 10566 667 
  XXXIV. Kapitał zakładowy5 8975 8971 3841 335 
  XXXV. Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419 
  XXXVI. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,624,980,381,25 
  XXXVII. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,624,980,381,25 
  XXXVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)48,4949,9311,3811,30 
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)48,4949,9311,3811,30 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą200,470 
       
       
 

UWAGA: W powyższej tabeli wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w par 89 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z póź. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259), na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień 31.12.2011. Dane porównywalne do pozycji rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych pochodzą z pierwszego półrocza.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs minimalny w okresie I półrocza 2012 r. wystąpił dnia 12.03.2012 r. natomiast kurs maksymalny dnia 01.06.2012 r.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »