Reklama

KREDYTIN (KRI): Skonsolidowany raport półroczny KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 264,0019 559,005 218,004 865,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 395,005 622,002 551,001 398,00 
  III. Zysk (strata) brutto7 035,003 318,001 726,00825,00 
  IV. Zysk (strata) netto6 715,002 965,001 648,00751,00 
  V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,530,540,130,13 
  VI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,530,520,130,13 
 Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 195,00-4 854,00-539,00-1 207,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 976,00-275,00-3 184,00-68,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej99 144,006 621,0024 331,001 647,00 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem83 973,001 492,0020 607,00371,00 
 Z BILANSU NA DZIEŃ     
  XI. Aktywa razem368 324,00268 800,0083 497,0067 001,00 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania115 402,0055 297,0026 161,0013 783,00 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe86 132,0016 852,0019 526,004 201,00 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe29 270,0038 379,006 635,009 566,00 
  XV. Kapitał własny252 717,00213 503,0057 290,0053 217,00 
  XVI. Kapitał zakładowy12 937,009 169,002 933,002 285,00 
  XVII. Liczba akcji (tys.)12 937,009 169,002 933,009 169,00 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)19,5423,294,435,80 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)19,5416,504,434,11 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,320,450,070,11 
  XXI. Rozwodniona zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,320,320,070,08 
       
       
 

Reklama

Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób:

1. Dla pozycji od I do X zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 30 września 2011 roku ta średnia wynosi 4,0749 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 30 września 2010 roku 4,0206 PLN/EUR.

2. Dla pozycji od XI do XX zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 września 2011 roku kurs 4,4411 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca 2011 kurs 4,0119 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »