Reklama

KRUK (KRU): Skonsolidowany raport półroczny KRUK SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży123 854,0074 461,0031 219,0018 596,00 
  II. Zysk na działalności operacyjnej48 679,0018 541,0012 270,004 630,00 
  III. Zysk przed opodatkowaniem39 316,0017 282,009 910,004 316,00 
  IV. Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej39 115,0017 477,009 859,004 365,00 
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-205 572,00-10 058,00-51 817,00-2 512,00 
  VI. Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy-315 137,00-73 229,00-79 434,00-18 288,00 
  VII. Wpłaty od dłużników143 790,0087 647,0036 244,0021 889,00 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 564,00-1 730,00-394,00-432,00 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej214 271,007 996,0054 009,001 997,00 
  X. Zmiana stanu środków pieniężnych netto7 135,00-3 792,001 798,00-947,00 
  XI. Średnia liczba akcji (w tys. sztuk)16 090,0015 418,0016 090,0015 418,00 
  XII. Zysk na jedną akcję2,431,140,610,28 
  XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję2,431,140,610,28 
 Stan na 30.06.2011 / 31.12.2010     
  XIV. Aktywa razem600 992,00317 553,00150 753,0080 184,00 
  XV. Zobowiązania długoterminowe221 374,0077 996,0055 530,0019 694,00 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe167 756,00107 543,0042 080,0027 155,00 
  XVII. Kapitał własny211 862,00132 014,0053 144,0033 334,00 
  XVIII. Kapitał akcyjny16 900,0015 309,004 239,003 866,00 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą12,538,623,162,15 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XX. Przychody ze sprzedaży33 552,0031 911,008 457,007 969,00 
  XXI. Zysk na działalności operacyjnej-13 436,00-7 228,00-3 387,00-1 805,00 
  XXII. Zysk przed opodatkowaniem2 053,00-2 470,00517,00-617,00 
  XXIII. Zysk netto1 951,00-2 226,00492,00-556,00 
  XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej211,009,0053,002,00 
  XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-217 035,00-10 640,00-54 706,00-2 657,00 
  XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej214 404,008 105,0054 043,002 024,00 
  XXVII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto-2 420,00-2 526,00-610,00-631,00 
  XXVIII. Średnia liczba akcji ( w tys. szt)16 090,0015 418,0016 090,0015 418,00 
  XXIX. Zysk na jedną akcję0,12-0,140,03-0,04 
  XXX. Rozwodniony zysk na jedną akcję0,12-0,140,03-0,04 
 Stan na 30.06.2011 / 31.12.2010     
  XXXI. Aktywa razem472 419,00215 581,00118 502,0054 436,00 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe221 112,0077 860,0055 464,0019 660,00 
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe141 203,0070 333,0035 419,0017 760,00 
  XXXIV. Kapitał własny110 104,0067 388,0027 618,0017 016,00 
  XXXV. Kapitał akcyjny16 900,0015 309,004 239,003 866,00 
  XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą6,524,401,641,10 
       
       
 

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
-pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni miesiąc danego okresu; kurs ten wyniósł:
* za okres bieżący - 3,9673
* za okres poprzedni - 4,0042
-pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:
* za okres bieżący - 3,9866
* za okres poprzedni - 3,9603

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »