Reklama

PROTEKTOR (PRT): Skonsolidowany raport półroczny LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży78 152,0080 905,0019 699,0020 205,00 
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży23 336,0024 177,005 882,006 038,00 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 723,005 420,001 443,001 354,00 
  IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 465,004 982,001 378,001 244,00 
  V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej2 944,002 583,00742,00645,00 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu Dominującego2 875,002 753,00725,00688,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 492,00-1 616,00-1 132,00-404,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej-1 811,00-611,00-456,00-153,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 160,00-1 391,00292,00-347,00 
  X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-5 593,00-3 618,00-1 296,00-904,00 
 Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finanowej na 30.06.2011 r. oraz na 31.12.2010     
  XI. Aktywa razem125 820,00120 079,0031 561,0030 321,00 
  XII. Aktywa trwałe43 348,0042 819,0010 873,0010 812,00 
  XIII. Aktywa obrotowe82 472,0077 260,0020 687,0019 509,00 
  XIV. Zobowiązania razem56 820,0054 245,0014 253,0013 697,00 
  XV. Zobowiązania długoterminowe12 094,0011 670,003 034,002 947,00 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe44 726,0042 575,0011 219,0010 750,00 
  XVII. Kapitał własny69 000,0065 834,0017 308,0016 623,00 
  XVIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego67 446,0064 189,0016 918,0016 208,00 
  XIX. Kapitał zakładowy9 572,009 572,002 401,002 417,00 
  XX. Średnia ważona liczba akcji19 022,0019 022,0019 022,0019 022,00 
  XXI. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)0,150,140,040,04 
  XXII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)0,150,140,040,04 
 Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XXIII. Przychody ze sprzedaży11 375,0010 408,002 867,002 599,00 
  XXIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 559,002 104,00645,00525,00 
  XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej108,00-409,0027,00-102,00 
  XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 925,002 233,00-737,00558,00 
  XXVII. Zysk (strata) netto-2 583,001 983,00-651,00495,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 735,00-545,00-1 446,00-136,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności Inwestycyjnej54,00-1 045,0014,00-261,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 400,00-1 144,00605,00-286,00 
  XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 281,00-2 734,00-827,00-683,00 
 Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na 30.06.2011 oraz na 31.12.2010     
  XXXII. Aktywa razem66 657,0067 826,0016 720,0017 126,00 
  XXXIII. Aktywa trwałe56 632,0053 809,0014 206,0013 587,00 
  XXXIV. Aktywa obrotowe10 025,0014 017,002 515,003 539,00 
  XXXV. Zobowiązania razem17 475,0016 061,004 383,004 056,00 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe4 908,005 694,001 231,001 438,00 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe12 567,0010 367,003 152,002 618,00 
  XXXVIII. Kapitał własny49 182,0051 765,0012 337,0013 071,00 
  XXXIX. Kapitał zakładowy9 572,009 572,002 401,002 417,00 
  XL. Średnia ważona liczba akcji19 022,0019 022,0019 022,0019 022,00 
  XLI. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,140,10-0,030,03 
  XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,140,10-0,030,03 
       
 

Reklama

Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na euro wg średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalony przez NBP (30.06.2011 - 3,9866 PLN, okres porównawczy 31.12.2010 - 3,9603 PLN). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały średnim kursem euro będącym średnią arytmetyczną z 6 miesięcy okresu sprawozdawczego: za I półrocze 2011 - 3,9673 PLN, dane porównywalne za I półrocze 2010 - 4,0042 PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Protektor

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »