MIRBUD (MRB): Skonsolidowany raport półroczny MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów143 815,00129 390,0035 916,0028 636,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjne18 805,0013 441,004 696,002 975,00 
  III. Zysk (strata) brutto15 263,0010 319,003 812,002 284,00 
  IV. Zysk (strata) netto11 526,008 667,002 878,001 920,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35 853,008 195,008 954,001 814,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne-79 999,00-15 955,00-19 979,00-3 531,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej41 880,008 032,0010 459,001 778,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto2 266,00272,00566,0060,00 
  IX. Aktywa, razem406 695,00252 570,0098 098,0055 508,00 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania274 813,00203 784,0066 287,0045 593,00 
  XI. Zobowiązania długoterminowe84 435,0098 887,0020 366,0022 124,00 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe155 670,0099 155,0037 549,0022 184,00 
  XIII. Kapitał własny131 883,0048 787,0031 811,0010 915,00 
  XIV. Kapitał zakładowy6 500,004 000,00965,00895,00 
  XV. Liczba akcji (w szt.)65 000 000,0040 000 000,0065 000 000,0040 000 000,00 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,180,220,040,05 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,031,220,490,27 
       
 JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów162 405,00158 264,0040 559,0035 027,00 
  XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 306,0014 090,005 321,003 118,00 
  XX. Zysk (strata) brutto18 409,0011 141,004 597,002 466,00 
  XXI. Zysk (strata) netto14 669,009 498,003 663,002 102,00 
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 673,0026 144,00-2 416,005 786,00 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-38 180,00-16 498,00-9 535,00-3 651,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej45 098,00-10 160,0011 263,00-2 249,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto-2 755,00-515,00-688,00-114,00 
  XXVI. Aktywa, razem376 570,00236 367,0090 832,0052 883,00 
  XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania230 267,00180 102,0055 542,0040 295,00 
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe68 022,0090 313,0016 407,0020 206,00 
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe145 991,0088 941,0035 214,0019 899,00 
  XXX. Kapitał własny146 303,0056 265,0035 289,0012 588,00 
  XXXI. Kapitał zakładowy6 500,004 000,00965,00895,00 
  XXXII. Liczba akcji (w szt.)65 000 000,0040 000 000,0065 000 000,0040 000 000,00 
  XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,230,240,060,05 
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EURO)2,251,410,540,31 
       
       
       
 

Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.
Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego- 30.06.2010 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1458 PLN/EUR.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego 30.06.2009 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4696 PLN/EUR.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2010 – 30.06.2010 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,0042 PLN/EUR.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009 – 30.06.2009 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,5184 PLN/EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »