Reklama

MIRBUD (MRB): Skonsolidowany raport półroczny MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów278 147197 85665 84049 872 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 21222 4693 8385 664 
  III. Zysk (strata) brutto11 30517 0012 6764 285 
  IV. Zysk (strata) netto8 82313 8102 0883 481 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej8 43613 6561 9973 442 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-31 391-38 603-7 431-9 730 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 954-7 099-6 144-1 789 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej60 11843 50914 23010 967 
  IX. Przepływy pieniężne netto2 773-2 193656-553 
  X. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,110,180,030,05 
  XII. Stan na:30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  XIII. Aktywa, razem712 506610 878167 208138 308 
  XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania467 138343 248109 62677 714 
  XV. Zobowiązania długoterminowe131 87884 74930 94919 188 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe313 578240 93673 58954 550 
  XVII. Kapitał własny245 368267 63057 58260 594 
  XVIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej203 451214 89147 74548 653 
  XIX. Kapitał zakładowy7 5007 5001 7601 881 
  XX. Liczba akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXI. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję3,273,570,770,81 
 JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów239 053132 40356 58633 374 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 85916 3193 7544 114 
  XXV. Zysk (strata) brutto15 68814 8603 7133 746 
  XXVI. Zysk (strata) netto12 80311 9813 0313 020 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 79924 639-4 4506 210 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 410-11 162-5 068-2 814 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 530-15 31310 541-3 860 
  XXX. Przepływy pieniężne netto4 321- 1 8361 023-463 
  XXXI. Średnioważona liczba akcji w sztukach75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,160,040,04 
  XXXIII. Stan na:30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  XXXIV. Aktywa, razem537 174441 706126 062100 006 
  XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania330 631240 46677 59154 443 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe84 85651 85819 91411 741 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe232 958178 43854 67040 400 
  XXXVIII. Kapitał własny206 543201 24048 47145 562 
  XXXIX. Kapitał zakładowy7 5007 5007 5007 500 
  XL. Liczba akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  XLI. Wartość księgowa na jedną akcję2,752,680,650,61 
       
 

Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.
Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 30.06.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2613 EUR/PLN.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4168 EUR/PLN.
Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2012 – 30.06.2012 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,2246 EUR/PLN.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 30.06.2011 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 3,9673 EUR/PLN

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »