Reklama

MISPOL (MIP): Skonsolidowany raport półroczny MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów142 768,00133 666,0035 986,0033 381,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 386,007 059,00601,001 763,00 
  III. Zysk (strata) brutto-11 465,004 843,00-2 890,001 209,00 
  IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej-11 246,003 572,00-2 835,00892,00 
  V. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących0,000,00 0,00 
  VI. Zysk (strata) netto-11 246,003 572,00-2 835,00892,00 
  VII. Dochody całkowite przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej-7 788,003 327,00-1 963,00831,00 
  VIII. Dochody całkowite przypadające na akcjonariuszy niekontrolujących0,000,00 0,00 
  IX. Dochody całkowite razem-7 788,003 327,00-1 963,00831,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 514,007 971,002 146,001 991,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-682,00-3 791,00-172,00-947,00 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 946,00-2 155,00-2 507,00-538,00 
  XIII. Przepływy pieniężne netto-2 114,002 025,00-533,00506,00 
  XIV. Aktywa razem*****223 285,00242 395,0056 009,0061 206,00 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*****134 058,00132 899,0033 627,0033 558,00 
  XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. dominującej*****89 227,00109 496,0022 382,0027 648,00 
 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących *****     
  XVII. Kapitał własny razem*****89 227,00109 496,0022 382,0027 648,00 
  XVIII. Liczba akcji (tys. szt.)17 886,0015 989,0017 886,0015 989,00 
  XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą* (PLN/EUR)-0,700,22-0,180,05 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję** (PLN/EUR)******5,586,121,401,55 
 DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów99 051,0034 443,0024 967,008 602,00 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 040,002 798,00262,00699,00 
  XXIII. Zysk (strata) brutto-2 295,002 492,00-578,00622,00 
  XXIV. Zysk (strata) netto-2 142,002 273,00-540,00568,00 
  XXV. Dochody całkowite razem-2 142,002 273,00-540,00568,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 198,00944,002 066,00236,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 060,00278,00771,0069,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 607,00-1 326,00-2 169,00-331,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto2 651,00-104,00668,00-26,00 
  XXX. Aktywa razem*****191 602,00166 006,0048 062,0041 918,00 
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*****95 885,0050 043,0024 052,0012 636,00 
  XXXII. Kapitał własny razem*****95 717,00115 963,0024 010,0029 281,00 
  XXXIII. Liczba akcji (tys. szt.)17 886,0015 989,0017 886,0015 989,00 
  XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą*** (PLN/EUR)-0,130,14-0,030,03 
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję**** (PLN/EUR)******5,996,481,501,64 
       
 

Objaśnienia:
*Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą obliczony został jako iloraz zysku (straty) netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej oraz liczby akcji skorygowanej o akcje, które nie zostały objęte przez PTFI w ilości 1.897 tys. akcji (MSR 33.21).
**Wartość księgowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej oraz liczby akcji skorygowanej o akcje, które nie zostały objęte przez PTFI w ilości 1.897 tys. akcji (MSR 33.21).
***Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą obliczony został jako iloraz zysku (straty) netto oraz liczby akcji skorygowanej o akcje, które nie zostały objęte przez PTFI w ilości 1.897 tys. akcji (MSR 33.21).
****Wartość księgowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz kapitału własnego oraz liczby akcji skorygowanej o akcje, które nie zostały objęte przez PTFI w ilości 1.897 tys. akcji (MSR 33.21).
*****Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na koniec półrocza bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
******Wartość księgowa na jedną akcję w okresie porównawczym obliczona została przy uwzględnieniu liczby akcji na 31.12.2010

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę w EURO w następujący sposób:
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza; kurs ten
wyniósł za I półrocze 2011 r.: 1 EURO = 3,9673 zł a I półrocze 2010 r.:1 EURO = 4,0042 zł,
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy;
kurs ten wyniósł na 30.06.2011 r. :1 EURO = 3,9866 zł; na 31.12.2010 r.: = 3,9603 zł

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »