Reklama

MSXRESOUR (MSX): Skonsolidowany raport półroczny MOSTOSTAL-EXPORT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 6-CIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA     
  I. Przychody netto ze sprzedaży12 57931 2222 9787 870 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(3 291)(13 714)(779)(3 457) 
  III. Zysk (strata) brutto(3 181)(13 332)(753)(3 360) 
  IV. Zysk (strata) netto(3 074)( 17 069)(728)(4 302) 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej333(3 764)79(949) 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(838)1 027(198)259 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(205)(50)(49)(13) 
  VIII. Przepływy pienięzne netto, razem(710)(2 787)(168)(702) 
  IX. Liczba akcji (w szt.)44 558 80344 558 80344 58 80344 558 803 
  X. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,07)(0,39)(0,02)(0,10) 
  XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,07)(0,39)(0,02)(0,10) 
 (wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg stanu na dzień 30-06-2012 i 31-12-2011)     
  XII. Aktywa razem84 248133 58319 77033 508 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe3 66610 7738602 702 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe31 68235 5597 4358 920 
  XV. Kapitał własny48 90087 25111 47521 886 
  XVI. Kapitał zakładowy79 61079 61018 68219 969 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,101,960,260,49 
  XVIII. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcję (w zł/EUR)1,101,960,260,49 
 WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 6-CIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA     
  XIX. Przychody netto ze sprzedaży5 52411 1851 3082 819 
  XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(3 702)(14 326)(876)(3 611) 
  XXI. Zysk (strata) brutto(3 713)(17 081)(879)(4 305) 
  XXII. Zysk (strata) netto(3 713)(20 715)(879)(5 221) 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 569)(4 598)(845)(1 159) 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(476)2 366(113)596 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 959 937  
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem(86)(2 232)(20)(563) 
  XXVII. Liczba akcji (szt.)44 558 80344 558 80344 558 80344 558 803 
  XXVIII. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,09)(0,48)(0,02)(0,12) 
  XXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,09)(0,48)(0,02)(0,12) 
 (wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej - wg stanu na dzień 30-06-2012 i 31-12-2011)     
  XXX. Aktywa razem70 26593 54216 48923 464 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe7654 7021801 179 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe36 92327 1148 6656 801 
  XXXIII. Kapitał własny32 57761 7267 64515 483 
  XXXIV. Kapitałał zakładowy79 61079 61018 68219 969 
  XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,731,390,170,35 
  XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,731,390,170,35 
       
 


Pierwsze półrocze 2012 roku

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na dzień 30.06.2012 r., ogłoszonego przez NBP 1 EUR - 4,2613 PLN (Tab. Nr 125/A/NBP/2012 z 29.06.2012 r.),
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem za pierwsze półrocze 2012 r.

Reklama

Kursy EURO użyte do przeliczenia:
31.01.2012 r. - 1 EUR - 4,2270 PLN
29.02.2012 r. - 1 EUR - 4,1365 PLN
30.03.2012 r. - 1 EUR - 4,1616 PLN
30.04.2012 r. - 1 EUR - 4,1721 PLN
31.05.2012 r. - 1 EUR - 4,3889 PLN
29.06.2012 r. - 1 EUR - 4,2613 PLN
Średnia arytmetyczna z pierwszego półrocza 2012 r. - 1 EUR - 4,2246 PLN

Pierwsze półrocze 2011 roku
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na dzień 30.06.2011 r., ogłoszonego przez NBP 1 EUR - 3,9866 PLN (Tab. Nr 125/A/NBP/2011 z 30.06.2011 r.),
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem za pierwsze półrocze 2011 r.
Kursy EURO użyte do przeliczenia:
31.01.2011 r. - 1 EUR - 3,9345 PLN
28.02.2011 r. - 1 EUR - 3,9763 PLN
31.03.2011 r. - 1 EUR - 4,0119 PLN
29.04.2011 r. - 1 EUR - 3,9376 PLN
31.05.2011 r. - 1 EUR - 3,9569 PLN
30.06.2011 r. - 1 EUR - 3,9866 PLN

Średnia arytmetyczna z pierwszego półrocza 2011 r. - 1 EUR - 3,9673 PLN

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »