Reklama

06MAGNA (06N): Skonsolidowany raport półroczny NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów59 290,00108 518,0014 807,0024 017,00 
  II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej-10 036,004 256,00-2 506,00942,00 
  III. Zysk/Strata brutto-11 755,003 986,00-2 936,00882,00 
  IV. Zysk/Strata netto ogółem-12 140,003 611,00-3 032,00799,00 
  V. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego-8 581,002 143,00-2 143,00474,00 
  VI. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy mniejszościowych-3 559,001 468,00-889,00325,00 
  VII. Pełny dochód netto-12 357,003 611,00-3 086,00799,00 
  VIII. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego-8 724,002 143,00-2 179,00474,00 
  IX. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych-3 633,001 468,00-907,00325,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 443,00-222,001 859,00-49,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 216,00-450,00-1 303,00-100,00 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 682,00-68,00-420,00-15,00 
  XIII. Przepływy pieniężne netto, razem545,00-740,00136,00-164,00 
  XIV. Aktywa razem138 976,00158 184,0033 522,0035 391,00 
  XV. Zobowiązania razem76 256,0084 661,0018 394,0018 942,00 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe7 788,005 156,001 879,001 154,00 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe68 468,0079 505,0016 515,0017 788,00 
  XVIII. Kapitał własny62 720,0073 523,0015 129,0016 450,00 
  XIX. Kapitał akcyjny8 674,008 674,002 092,001 941,00 
  XX. Liczba akcji (w sztukach)86 737 149,0086 737 149,0086 737 149,0086 737 149,00 
  XXI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą-0,100,03-0,030,01 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą0,720,850,170,20 
 DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów291,00252,0073,0055,00 
  XXIV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej-1 912,00-575,00-482,00-125,00 
  XXV. Zysk/Strata brutto-1 912,00-575,00-482,00-125,00 
  XXVI. Zysk/Strata netto ogółem-1 912,00-575,00-482,00-125,00 
  XXVII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego-1 912,00-575,00-482,00-125,00 
  XXVIII. Pełny dochód netto-1 912,00-575,00-482,00-125,00 
  XXIX. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego-1 912,00-575,00-482,00-125,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-926,00-788,00-233,00-171,00 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 392,00-2 744,00-351,00-597,00 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 853,001 324,00971,00288,00 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem1 535,00-2 208,00387,00-480,00 
  XXXIV. Aktywa razem124 804,00102 148,0032 314,0021 728,00 
  XXXV. Zobowiązania razem26 728,00775,006 920,00165,00 
  XXXVI. Zobowiązania długoterminowe299,00316,0077,0067,00 
  XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe26 429,00459,006 843,0098,00 
  XXXVIII. Kapitał własny98 077,00101 374,0025 394,0021 563,00 
  XXXIX. Kapitał akcyjny8 674,008 674,002 246,001 845,00 
  XL. Liczba akcji (w sztukach)86 737 149,0086 737 149,0086 737 149,0086 737 149,00 
  XLI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą-0,02-0,010,000,00 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą1,131,170,000,00 
       
 

Reklama

**Zysk/Strata* podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w I półroczu 2010 roku wynosiła 86.737.149, a w I półroczu 2009 roku 67.763.117.
*** Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
- pozycje dotyczące Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za I półrocze 2010 roku - 4,0042 PLN; a za I półrocze 2009 roku - 4,5184 PLN.
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 czerwca 2010 roku - 4,1458 PLN; a na dzień 30 czerwca 2009 roku - 4,4696 PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »