Reklama

NETIA (NET): Skonsolidowany raport półroczny NETIA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /półrocze / 2010półrocze / 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży780 677,00749 344,00194 965,00165 843,00 
  II. Zysk / (strata) operacyjna40 039,00-8 019,009 999,00-1 775,00 
  III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem40 238,00-15 107,0010 049,00-3 343,00 
  IV. Zysk / (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki29 908,00-14 635,007 469,00-3 239,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej104 628,00154 970,0026 130,0034 298,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-136 056,00-226 434,00-33 978,00-50 114,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 288,00-2 859,00-1 071,00-633,00 
  VIII. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 361 929,002 341 649,00569 713,00569 994,00 
  IX. Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)299 056,00315 472,0072 132,0076 792,00 
  X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 400,0014 585,003 957,003 550,00 
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)282 656,00300 887,0068 175,0073 242,00 
  XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 062 873,002 026 177,00497 581,00493 202,00 
  XIII. Kapital zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)389 338,00389 277,0093 911,0094 756,00 
  XIV. Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)389 338 353,00389 277 294,00389 338 353,00389 277 294,00 
  XV. Średnia ważona liczba akcji389 292 684,00389 277 294,00389 292 684,00389 277 294,00 
  XVI. Rozwodniona liczba akcji391 950 117,00389 277 294,00391 950 117,00389 277 294,00 
  XVII. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,08-0,040,02-0,01 
  XVIII. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,08-0,040,02-0,01 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XIX. Przychody ze sprzedaży756 634,00726 857,00188 960,00160 866,00 
  XX. Zysk / (strata) operacyjna41 185,00-6 879,0010 285,00-1 522,00 
  XXI. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem41 384,00-34 316,0010 335,00-7 595,00 
  XXII. Zysk / (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Spółki31 287,00-28 558,007 814,00-6 320,00 
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej98 156,00148 517,0024 513,0032 869,00 
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-131 555,00-221 366,00-32 854,00-48 992,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 710,00-2 709,00-927,00-600,00 
  XXVI. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 349 206,002 326 858,00566 647,00566 394,00 
  XXVII. Zobowiązania razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)289 592,00305 318,0069 852,0074 320,00 
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 157,0014 460,003 897,003 520,00 
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)273 435,00290 858,0065 955,0070 800,00 
  XXX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 059 614,002 021 540,00496 795,00492 073,00 
  XXXI. Kapital zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)389 338,00389 277,0093 911,0094 756,00 
  XXXII. Liczba akcji (w szt i na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)389 338 353,00389 277 294,00389 338 353,00389 277 294,00 
  XXXIII. Średnia ważona liczba akcji389 292 684,00389 277 294,00389 292 684,00389 277 294,00 
  XXXIV. Rozwodniona liczba akcji391 950 117,00389 277 294,00391 950 117,00389 277 294,00 
  XXXV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,08-0,070,02-0,02 
  XXXVI. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,08-0,070,02-0,02 
       
 

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »