Reklama

CCC (CCC): Skonsolidowany raport półroczny NG2 S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
 Dane dotyczące skrócoengo skonsolidowanego sprawozdania fiannsowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów440 264,00422 138,00109 951,0093 426,00 
  II. Zysk z działalności operacyjnej47 825,0046 738,0011 944,0010 344,00 
  III. Zysk brutto43 449,0042 578,0010 851,009 423,00 
  IV. Zysk netto52 786,0035 487,0013 183,007 854,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 409,00-14 067,002 600,00-3 113,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-30 767,00-25 871,00-7 684,00-5 726,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 492,0041 452,00-2 620,009 174,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-30 850,001 514,00-7 704,00335,00 
  IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)1,370,920,340,20 
  X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)1,370,920,340,20 
 Pozycej bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2010 oraz 31.12.2009     
  XI. Aktywa, razem598 377,00551 125,00144 333,00134 152,00 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania240 016,00210 916,0057 894,0051 341,00 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe51 064,0081 361,0012 317,0019 805,00 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe188 952,00129 555,0045 577,0031 536,00 
  XV. Kapitał własny358 361,00340 209,0086 440,0082 812,00 
  XVI. Kapitał zakładowy3 840,003 840,00926,00935,00 
  XVII. Liczba akcji (w szt.)38 400 000,0038 400 000,0038 400 000,0038 400 000,00 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,338,862,252,16 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,338,862,252,16 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,000,240,24 
 Dane dotyczące skrócoengo jednostkowego sprawozdania fiannsowego     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów429 728,00397 758,00107 319,0088 031,00 
  XXII. Zysk z działalności operacyjnej51 163,0037 479,0012 777,008 295,00 
  XXIII. Zysk brutto46 954,0033 227,0011 726,007 354,00 
  XXIV. Zysk netto37 297,0026 469,009 314,005 858,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 808,00-20 156,004 447,00-4 461,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-29 772,00-21 132,00-7 435,00-4 677,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 028,0044 091,00-4 003,009 758,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-27 992,002 803,00-6 991,00620,00 
  XXIX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)0,970,690,240,15 
  XXX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)0,970,690,240,15 
 Pozycej bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2010 oraz 31.12.2009     
  XXXI. Aktywa, razem564 491,00536 231,00136 160,00130 527,00 
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania279 651,00250 581,0067 454,0060 995,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe50 758,0080 788,0012 243,0019 665,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe228 893,00169 793,0055 211,0041 330,00 
  XXXV. Kapitał własny284 840,00285 650,0068 706,0069 532,00 
  XXXVI. Kapitał zakładowy3 840,003 840,00926,00935,00 
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.)38 400 000,0038 400 000,0038 400 000,0038 400 000,00 
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,427,441,791,81 
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,427,441,791,81 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,000,240,24 
       
 

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.06.2010 roku 1 EUR= 4,1458 oraz 31.12.2009 roku 1 EUR= 4,1082.
- poszczególne pozycje zestawienia dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2010 – 30.06.2010 oraz 01.01.2009 – 30.06.2009, odpowiednio: 1 EUR=4,0042 i 1 EUR=4,5184.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »