Reklama

CCC (CCC): Skonsolidowany raport półroczny NG2 S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Dane dotycząće skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów484 257,00440 254,00122 062,00109 948,00 
  II. Zysk z działalności operacyjnej55 561,0047 901,0014 005,0011 963,00 
  III. Zysk brutto51 826,0043 525,0013 063,0010 870,00 
  IV. Zysk netto41 683,0052 852,0010 507,0013 199,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-23 858,0010 409,00-6 014,002 600,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-52 716,00-30 767,00-13 288,00-7 684,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej52 641,00-10 492,0013 269,00-2 620,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-23 933,00-30 850,00-6 033,00-7 704,00 
  IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)1,091,380,270,34 
  X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)1,091,380,270,34 
 Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2011 oraz 31.12.2010     
  XI. Aktywa, razem816 469,00678 222,00204 803,00171 255,00 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania405 988,00255 374,00101 838,0064 483,00 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe135 788,00105 117,0034 061,0026 543,00 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe270 200,00150 257,0067 777,0037 941,00 
  XV. Kapitał własny410 481,00422 848,00102 965,00106 772,00 
  XVI. Kapitał zakładowy3 840,003 840,00963,00970,00 
  XVII. Liczba akcji (w szt.)38 400 000,0038 400 000,0038 400 000,0038 400 000,00 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,6911,012,682,78 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,6911,012,682,78 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,501,000,380,25 
 Dane dotyczące skrócoengo jesdnostkowego sprawozdania finasnowego     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów460 106,00429 728,00115 975,00107 319,00 
  XXII. Zysk z działalności operacyjnej36 875,0051 163,009 295,0012 777,00 
  XXIII. Zysk brutto32 677,0046 954,008 237,0011 726,00 
  XXIV. Zysk netto25 107,0037 297,006 328,009 314,00 
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-27 071,0017 808,00-6 824,004 447,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-57 609,00-29 772,00-14 521,00-7 435,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej61 392,00-16 028,0015 475,00-4 003,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem-23 288,00-27 992,00-5 870,00-6 991,00 
  XXIX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)0,650,970,160,24 
  XXX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)0,650,970,160,24 
 Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2011 oraz 31.12.2010     
  XXXI. Aktywa, razem765 668,00639 381,00192 060,00161 448,00 
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania458 513,00302 881,00115 014,0076 479,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe135 501,00104 774,0033 989,0026 456,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe323 012,00198 107,0081 024,0050 023,00 
  XXXV. Kapitał własny307 155,00336 500,0077 047,0084 968,00 
  XXXVI. Kapitał zakładowy3 840,003 840,00963,00970,00 
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.)38 400 000,0038 400 000,0038 400 000,0038 400 000,00 
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,008,762,012,21 
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,008,762,012,21 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,501,000,380,25 
       
 

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Nardowy Bank Polski na dzień 30.06.2011 roku 1 EUR=3,9866 oraz 31.12.2010 roku 1 EUR=3,9603;
- poszczególne pozycje zestawienia dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych kursów stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodkowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w nastęujących okresach sprawozdawcztych 01.01.2011 - 30.06.2011 oraz 01.01.2010 - 30.06.2010, odpowiednio 1 EUR=3,9673 i 1 EUR=4,0042

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »