Reklama

OPENFIN (OPF): Skonsolidowany raport półroczny OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
  I. Przychody z tytułu pośrednictwa250 070,00191 883,0059 194,0048 366,00 
  II. Koszty działalności operacyjnej189 311,00140 726,0044 812,0035 471,00 
  III. Zysk brutto67 712,0052 698,0016 028,0013 283,00 
  IV. Zysk netto / całkowity dochód za okres55 862,0042 447,0013 223,0010 699,00 
 Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:     
  V. � podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO)1,030,810,240,21 
  VI. � rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO)1,020,810,240,21 
  VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-5 502,0052 886,00-1 302,0013 330,00 
  VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-27 325,00-123 813,00-6 468,00-31 208,00 
  IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej-3 084,0075 376,00-730,0018 999,00 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-35 911,004 449,00-8 501,001 121,00 
  XI. Aktywa trwałe458 835,00420 930,00107 675,0095 302,00 
  XII. Aktywa obrotowe, w tym:156 425,00178 264,0036 708,0040 360,00 
  XIII. Należności z tytułu dostaw i usług57 651,0036 033,0013 529,008 158,00 
  XIV. Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne81 548,0085 631,0019 137,0019 388,00 
  XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty11 858,0047 769,002 783,0010 815,00 
  XVI. Aktywa razem615 260,00599 194,00144 383,00135 662,00 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:128 303,00126 836,0030 109,0028 717,00 
  XVIII. Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia48 418,0059 158,0011 362,0013 394,00 
  XIX. Zobowiązania ogółem315 721,00341 402,0074 090,0077 296,00 
  XX. Kapitał własny ogółem299 539,00257 792,0070 293,0058 366,00 
  XXI. Kapitał podstawowy542,00542,00127,00123,00 
  XXII. Liczba akcji (tys. sztuk)54 250,0054 250,0054 250,0054 250,00 
       
 

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad:

• Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 29 czerwca 2012 roku w wysokości 1 EURO = 4.2613 zł, oraz na 30 grudnia 2011 roku w wysokości 1 EURO = 4.4168 zł;

• Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku oraz 30 czerwca 2011 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.2246 zł oraz 1 EURO = 3.9673 zł).

Wybrane dane finansowe zaprezentowane w tabeli powyżej pod numerami od I do X obejmują dane za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku oraz dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. Wybrane dane finansowe zaprezentowane w tabeli powyżej pod numerami od XI do XXII obejmują dane na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2011 roku.

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »