Reklama

ORZBIALY (OBL): Skonsolidowany raport półroczny ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów178 639,00145 906,0045 028,0036 438,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 412,0021 522,004 137,005 375,00 
  III. Zysk (strata) brutto16 309,0022 729,004 111,005 676,00 
  IV. Zysk (strata) netto13 066,0018 541,003 293,004 630,00 
  V. Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej-17 768,0012 390,00-4 479,003 094,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 852,00-915,00-719,00-229,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 128,00-4 188,00-788,00-1 046,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem-23 748,007 287,00-5 986,001 819,00 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,791,110,200,28 
  X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,781,080,200,27 
 Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)     
  XI. Aktywa,razem293 344,00286 726,0073 583,0072 400,00 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania62 885,0074 389,0015 774,0018 784,00 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe7 799,009 346,001 956,002 360,00 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe38 008,0050 376,009 534,0012 720,00 
  XV. Kapitał własny230 459,00212 337,0057 808,0053 616,00 
  XVI. Kapitał zakładowy7 156,007 156,001 795,001 807,00 
  XVII. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 641 840,0016 641 840,0016 641 840,0016 641 840,00 
  XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.*16 721 915,0017 141 070,0016 721 915,0017 141 070,00 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,8512,763,473,22 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,7812,393,463,13 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:     
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów160 751,00136 898,0040 519,0034 189,00 
  XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 072,0021 214,003 799,005 298,00 
  XXIII. Zysk (strata) brutto15 260,0022 661,003 846,005 659,00 
  XXIV. Zysk (strata) netto12 152,0018 550,003 063,004 633,00 
  XXV. Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej-18 212,009 269,00-4 591,002 315,00 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 155,00-491,00-1 551,00-123,00 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 847,00-4 157,00-718,00-1 038,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem-27 214,004 621,00-6 860,001 154,00 
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,731,110,180,28 
  XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,731,080,180,27 
 Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)     
  XXXI. Aktywa,razem274 996,00269 367,0068 980,0068 017,00 
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania46 499,0058 080,0011 664,0014 666,00 
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe2 173,003 623,00545,00915,00 
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe33 733,0043 699,008 462,0011 034,00 
  XXXV. Kapitał własny228 497,00211 286,0057 316,0053 351,00 
  XXXVI. Kapitał zakładowy7 156,007 156,001 795,001 807,00 
  XXXVII. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 641 840,0016 641 840,0016 641 840,0016 641 840,00 
  XXXVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.*16 721 915,0017 141 070,0016 721 915,0017 141 070,00 
  XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,7312,703,443,21 
  XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,6612,333,433,11 
       
 

* średnia ważona rozwodniona liczba akcji uwzględnia podniesienie kapitału związanego z emisją akcji C (warranty A) uchwaloną na WZA w dn. 30.06.2008 r. oraz uwzględnia podniesienie kapitału związanego z emisją akcji E i F uchwaloną na WZA w dn. 27.06.2011r.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,9866 zł/EURO.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 3,9603 zł/EURO
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 3,9673 zł/EUR
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,0042 zł

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »