Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany raport półroczny PBG SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródroczenego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku     
  I. Przychody ze sprzedaży1 456 855,001 180 138,00367 216,00294 725,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej115 173,0075 170,0029 031,0018 773,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem115 461,0074 344,0029 103,0018 567,00 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej98 431,0060 797,0024 811,0015 183,00 
  V. Zysk (strata) netto, z tego przypadający:98 431,0060 797,0024 811,0015 183,00 
  VI. - akcjonariuszom podmiotu dominującego97 544,0061 156,0024 587,0015 273,00 
  VII. - akcjonariuszom mniejszościowym887,00-359,00224,00-90,00 
  VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)6,824,281,721,07 
  IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)6,824,281,721,07 
  X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-376 274,0065 182,00-94 844,0016 278,00 
  XI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej-65 720,00-260 755,00-16 565,00-65 120,00 
  XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej239 624,001 779,0060 400,00444,00 
  XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-202 370,00-193 794,00-51 010,00-48 398,00 
  XIV. Aktywa5 230 445,003 895 181,001 312 006,00939 549,00 
  XV. Zobowiązania długoterminowe1 135 173,00550 905,00284 747,00132 883,00 
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe2 114 005,001 658 858,00530 278,00400 130,00 
  XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 659 600,001 453 771,00416 295,00350 661,00 
  XVIII. Kapitał podstawowy14 295,0014 295,003 586,003 448,00 
  XIX. Liczba akcji ( w szt.)14 295 000,0014 295 000,0014 295 000,0014 295 000,00 
  XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 000,0014 295 000,0014 295 000,0014 295 000,00 
  XXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 000,0014 295 000,0014 295 000,0014 295 000,00 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję(w PLN / EUR)116,10101,7029,1224,53 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)     
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PBG SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku     
  XXIII. Przychody ze sprzedaży486 906,00293 925,00122 730,0073 404,00 
  XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej68 583,0042 899,0017 287,0010 714,00 
  XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem59 858,0090 267,0015 088,0022 543,00 
  XXVI. Zysk (strata) netto:50 757,0081 258,0012 794,0020 293,00 
  XXVII. Zysk na akcję (w PLN / EUR)3,555,681,001,00 
  XXVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR)3,555,681,001,00 
  XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej23 254,0047 039,005 861,0011 747,00 
  XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-85 289,00-173 171,00-21 498,00-43 247,00 
  XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-61 389,00-45 403,00-15 474,00-11 339,00 
  XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-123 425,00-171 535,00-31 110,00-42 839,00 
  XXXIII. Aktywa2 633 350,002 188 788,00660 550,00527 953,00 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe879 963,00477 205,00220 730,00115 106,00 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe536 682,00602 510,00134 621,00145 330,00 
  XXXVI. Kapitał własny1 216 705,001 109 073,00305 199,00267 517,00 
       
 

Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy: na dzień 30.06.2011 roku kurs wynosił 3,9866 PLN/EUR, a na dzień bilansowy 30.06.2010 roku kurs wynosił 4,1458 PLN/EUR.
b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2011 roku oraz I półrocze 2010 roku przeliczono wg kursu PLN/EUR będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 3,9673 PLN/EUR oraz 4,0042 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »