Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany raport półroczny PBG SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku.     
  I. Aktywa4 705 8045 244 4551 104 3121 315 521 
  II. Zobowiązania długoterminowe193 0381 134 12145 300284 483 
  III. Zobowiązania krótkoterminowe4 207 3962 131 771987 350534 734 
  IV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej29 5581 659 8496 936416 357 
  V. Kapitał podstawowy14 29514 2953 3553 586 
  VI. Liczba akcji (w szt)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)2,07116,110,4929,13 
  VIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,001,40-0,35 
  IX. Przychody ze sprzedaży1 038 5721 456 855245 839367 216 
  X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 625 752)158 893(384 830)40 051 
  XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(1 930 185)119 086(456 892)30 017 
  XII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(1 968 146)102 056(465 877)25 724 
  XIII. Zysk (strata) netto, z tego przypadający:(1 968 146)102 056(465 877)25 724 
  XIV. - akcjonariuszom podmiotu dominującego(1 685 563)101 169(398 988)25 501 
  XV. - akcjonariuszom niesprawującym kontroli(282 583)887(66 890)224 
  XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(527 151)(376 274)(124 781)(94 844) 
  XVII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(195 139)(65 720)(46 191)(16 565) 
  XVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej373 387239 62488 38460 400 
  XIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(348 903)(202 370)(82 588)(51 010) 
  XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(117,91)7,08(27,91)1,78 
  XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(117,91)7,08(27,91)1,78 
 Dane finansowe dotyczace skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA w upadłości układowej za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku     
  XXIV. Aktywa1 997 6192 633 350452 277664 937 
  XXV. Zobowiązania długoterminowe30 822879 9636 978222 196 
  XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe1 710 959536 682387 375135 515 
  XXVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej255 8381 216 70557 924307 225 
  XXVIII. Kapitał podstawowy14 29514 2953 2373 610 
  XXIX. Liczba akcji14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)17,9085,114,0521,49 
  XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)---- 
  XXXIV. Przychody ze sprzedaży31 322486 9067 566121 593 
  XXXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(269 106)90 995(65 000)22 724 
  XXXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem(1 021 652)59 858(246 770)14 948 
  XXXVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(1 021 652)50 757(246 770)12 675 
  XXXVIII. Zysk (strata) netto(1 021 652)50 757(246 770)12 675 
  XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(71,47)3,55(17)1 
  XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(71,47)3,55(17)1 
  XLI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(71 665)23 254(17 310)5 807 
  XLII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(166 386)(85 289)(40 189)(21 299) 
  XLIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej129 432(61 390)31 263(15 331) 
  XLIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(108 619)(123 425)(26 236)(30 822) 
       
 

Wybrane dane przeliczono na EURO wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy: na dzień 30.06.2012 roku kurs wynosił 4,2613 PLN/EUR, a na dzień bilansowy 30.06.2011 kurs wynosił 4,1458 PLN/EUR.
b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2012 roku oraz za I półrocze 2011 roku przeliczono wg kursu PLN/EUR będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Nank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,2246 PLN/EUR oraz 3,9673 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »