PGE (PGE): Skonsolidowany raport półroczny PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży14.950.93313.915.3323.539.0173.507.507 
  II. Zysk z działalności operacyjnej3.103.7122.660.755734.676670.671 
  III. Zysk brutto (przed opodatkowaniem)3.229.6882.771.269764.496698.528 
  IV. Zysk netto za okres obrotowy2.524.3692.259.571597.540569.549 
  V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2.494.4572.218.790590.460559.270 
  VI. Całkowite dochody2.523.9472.260.732597.440569.841 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4.135.8402.950.126978.990743.611 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej160.669(2.166.328)38.032(546.046) 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(313.338)(677.899)(74.170)(170.872) 
  X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów3.983.171105.899942.85226.693 
  XI. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)1,331,190,320,30 
  XII. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)1,331,190,320,30 
  XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję*1.869.760.8291.869.760.8291.869.760.8291.869.760.829 
  XIV. Aktywa trwałe44.723.01444.444.93310.495.15710.062.700 
  XV. Aktywa obrotowe15.265.99914.317.6983.582.4753.241.645 
  XVI. Aktywa razem59.989.01358.762.63114.077.63213.304.345 
  XVII. Kapitał własny40.222.34841.173.2609.438.9859.321.966 
  XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej39.890.16140.758.8689.361.0319.228.144 
  XIX. Kapitał podstawowy18.697.60818.697.8374.387.7714.233.345 
  XX. Zobowiązania długoterminowe7.230.4547.215.9661.696.7721.633.754 
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe12.536.21110.373.4052.941.8752.348.625 
  XXII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego*1.869.760.8291.869.760.8291.869.760.8291.869.760.829 
  XXIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)21,3321,805,014,94 
  XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)21,3321,805,014,94 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
  XXV. Przychody ze sprzedaży5.098.9435.025.6941.206.9651.266.779 
  XXVI. Zysk z działalności operacyjnej153.287107.40836.28427.073 
  XXVII. Zysk brutto (przed opodatkowaniem)409.7202.444.70696.984616.214 
  XXVIII. Zysk netto za okres obrotowy290.4362.414.54868.749608.612 
  XXIX. Całkowite dochody291.2122.415.84068.932608.938 
  XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(260.916)(330.621)(61.761)(83.337) 
  XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3.848.5471.699.672910.985428.420 
  XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(2.714)(1.106.631)(642)(278.938) 
  XXXIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów3.584.917262.420848.58166.146 
  XXXIV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,161,290,040,33 
  XXXV. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,161,290,040,33 
  XXXVI. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję*1.869.760.8291.869.760.8291.869.760.8291.869.760.829 
  XXXVII. Aktywa trwałe26.976.60427.678.8706.330.6046.266.725 
  XXXVIII. Aktywa obrotowe6.096.4665.353.1881.430.6591.212.006 
  XXXIX. Aktywa razem33.073.07033.032.0587.761.2637.478.731 
  XL. Kapitał własny28.651.65031.782.1006.723.6887.195.730 
  XLI. Kapitał podstawowy18.697.60818.697.8374.387.7714.233.345 
  XLII. Zobowiązania długoterminowe50.80618.78411.9234.253 
  XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe4.370.6141.231.1741.025.653278.748 
 * liczba akcji nie obejmuje akcji własnych     
       
 

Powyższe dane finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 oraz 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2012 roku - 4,2613 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 EUR/PLN,

- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku - 4,2246 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku - 3,9673 EUR/PLN.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »