Reklama

POLIMEXMS (PXM): Skonsolidowany raport półroczny POLIMEX-MOSTOSTAL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze / 2009półrocze / 2010półrocze / 2009 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży1 806 152,001 925 219,00451 064,00426 084,00 
  II. Zysk z działalności kontynuowanej82 219,00123 346,0020 533,0027 299,00 
  III. Zysk brutto63 243,00106 718,0015 794,0023 619,00 
  IV. Zysk netto47 391,0082 795,0011 835,0018 324,00 
  V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej42 704,0072 136,0010 665,0015 965,00 
  VI. Całkowite dochody47 776,0094 784,0011 931,0020 977,00 
  VII. Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej43 804,0084 463,0010 940,0018 693,00 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-292 451,00-24 425,00-73 036,00-5 406,00 
  IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-74 859,00-122 744,00-18 695,00-27 165,00 
  X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej150 187,00130 825,0037 507,0028 954,00 
  XI. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-217 123,00-16 344,00-54 224,00-3 617,00 
  XII. Aktywa, razem (*)3 844 030,003 827 717,00927 211,00931 726,00 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe (*)931 661,00817 737,00224 724,00199 050,00 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (*)1 498 625,001 626 526,00361 480,00395 922,00 
  XV. Kapitał własny ogółem (*)1 413 744,001 383 454,00341 006,00336 754,00 
  XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (*)1 269 358,001 242 671,00306 179,00302 486,00 
  XVII. Kapitał podstawowy (*)18 574,0018 574,004 480,004 521,00 
  XVIII. Liczba akcji (w szt.)464 355 625,00464 355 625,00   
  XIX. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)12 378 196,0012 378 196,00   
  XX. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,090,160,020,03 
  XXI. Rozwodniony zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,090,150,020,03 
  XXII. Wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) (*)2,732,680,660,65 
  XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) (*)2,662,610,640,64 
 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XXIV. Przychody ze sprzedaży1 289 428,001 274 313,00322 019,00282 027,00 
  XXV. Zysk z działalności kontynuowanej77 494,0063 516,0019 353,0014 057,00 
  XXVI. Zysk brutto71 668,0054 531,0017 898,0012 069,00 
  XXVII. Zysk netto62 744,0043 319,0015 670,009 587,00 
  XXVIII. Całkowite dochody59 504,0054 452,0014 860,0012 051,00 
  XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-193 239,003 538,00-48 259,00783,00 
  XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-64 984,00-103 199,00-16 229,00-22 840,00 
  XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej150 756,00110 284,0037 649,0024 408,00 
  XXXII. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-107 467,0010 623,00-26 839,002 351,00 
  XXXIII. Aktywa, razem (*)2 851 650,002 780 129,00687 841,00676 727,00 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe (*)748 747,00628 652,00180 604,00153 024,00 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe (*)1 010 934,001 101 790,00243 845,00268 193,00 
  XXXVI. Kapitał własny (*)1 091 969,001 049 687,00263 392,00255 510,00 
  XXXVII. Kapitał podstawowy (*)18 574,0018 574,004 480,004 521,00 
  XXXVIII. Liczba akcji (w szt.)464 355 625,00464 355 625,00   
  XXXIX. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)12 378 196,0012 378 196,00   
  XL. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,140,090,030,02 
  XLI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,130,090,030,02 
  XLII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (*)2,352,260,570,55 
  XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (*)2,292,200,550,54 
       
 

(*) Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu oraz skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30.06.2010 roku i 31.12.2009 roku.

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1458 (dla danych na koniec półrocza 2010) oraz 4,1082 (dla danych na koniec roku 2009), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy,

-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,0042 (dla danych za półrocze 2010) oraz 4,5184 (dla danych za półrocze 2009), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »