Reklama

POLIMEXMS (PXM): Skonsolidowany raport półroczny POLIMEX-MOSTOSTAL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży2 105 850,001 806 152,00530 802,00451 064,00 
  II. Zysk z działalności kontynuowanej65 872,0082 219,0016 604,0020 533,00 
  III. Zysk brutto35 721,0063 243,009 004,0015 794,00 
  IV. Zysk netto26 092,0047 391,006 577,0011 835,00 
  V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej25 768,0042 704,006 495,0010 665,00 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-354 141,00-292 451,00-89 265,00-73 036,00 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-50 419,00-74 859,00-12 709,00-18 695,00 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej191 214,00150 187,0048 198,0037 507,00 
  IX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-213 346,00-217 123,00-53 776,00-54 224,00 
  X. Aktywa, razem (*)4 262 347,003 923 518,001 069 168,00990 712,00 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (*)784 525,00756 857,00196 790,00191 111,00 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)2 018 029,001 707 963,00506 203,00431 271,00 
  XIII. Kapitał własny ogółem (*)1 459 793,001 458 698,00366 175,00368 330,00 
  XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)1 449 782,001 449 011,00363 664,00365 884,00 
  XV. Kapitał podstawowy (*)20 846,0020 837,005 229,005 261,00 
  XVI. Liczba akcji (w szt.)521 154 076,00464 355 625,00   
  XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)12 142 323,0012 378 196,00   
  XVIII. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,050,090,010,02 
  XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,050,090,010,02 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) (*)2,783,120,700,79 
  XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) (*)2,723,040,680,77 
 dane dotyczące sprawozdania finansowego     
  XXII. Przychody ze sprzedaży1 800 947,001 516 235,00453 948,00378 661,00 
  XXIII. Zysk z działalności kontynuowanej61 389,0092 513,0015 474,0023 104,00 
  XXIV. Zysk brutto41 279,0088 501,0010 405,0022 102,00 
  XXV. Zysk netto34 521,0074 848,008 701,0018 692,00 
  XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-284 531,00-208 454,00-71 719,00-52 059,00 
  XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-52 602,00-72 156,00-13 259,00-18 020,00 
  XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej185 724,00143 950,0046 814,0035 950,00 
  XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-151 409,00-136 660,00-38 164,00-34 129,00 
  XXX. Aktywa, razem (*)3 208 341,002 894 896,00804 781,00730 979,00 
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe (*)652 896,00626 455,00163 773,00158 184,00 
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)1 625 149,001 348 411,00407 653,00340 482,00 
  XXXIII. Kapitał własny (*)930 296,00920 030,00233 356,00232 313,00 
  XXXIV. Kapitał podstawowy (*)20 846,0020 837,005 229,005 261,00 
  XXXV. Liczba akcji (w szt.)521 154 076,00520 918 203,00   
  XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)12 142 323,0012 378 196,00   
  XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,070,140,020,03 
  XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,060,140,020,03 
  XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (*)1,791,770,450,45 
  XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (*)1,741,730,440,44 
       
 

(*) Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego bilansu oraz bilansu prezentowane są na dzień 30.06.2011 roku i 31.12.2010 roku.

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu oraz bilansu zostały przeliczone po kursie 3,9866 (dla danych na koniec półrocza 2011) oraz 3,9603 (dla danych na koniec roku 2010), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy,

-poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz rachunku zysków i strat a także skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 3,9673 (dla danych za półrocze 2011) oraz 4,0042 (dla danych za półrocze 2010), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »