Reklama

POLMED (POM): Skonsolidowany raport półroczny POLMED SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ POLMED     
  I. Przychody ze sprzedaży :215491556151013922 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12681151-300290 
  III. Zysk ( strata) brutto-16091227-381309 
  IV. Zysk (strata) netto-15941075-377271 
  V. DATY30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  VI. AKTYWA TRWAŁE44469450511043611301 
  VII. ZAPASY1661903947 
  VIII. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE9474788522231978 
  IX. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE7233913170981 
  X. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE82821921 
  XI. AKTYWA RAZEM54914571211288714328 
  XII. KAPITAŁ WŁASNY348923604781889042 
  XIII. REZERWY NA ZOBOWIAZANIA3353807995 
  XIV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE9733992522842490 
  XV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE8869959320812406 
  XVI. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE10851176255295 
  XVII. PASYWA RAZEM54914571211288714328 
  XVIII. DATY30.06.201230.06.201130.06.201230.06.2011 
  XIX. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ6013106142327 
  XX. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-1051-9335-249-2353 
  XXI. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1772-208-419-52 
  XXII. ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH3190-9437755-2379 
 POZOSTAŁE DANE FINANSOWE     
  XXIII. Zysk (strata) netto-15941075-377271 
  XXIV. Liczba akcji28.350.06128.350.06128.350.06128.350.061 
  XXV. Zysk przypadający na 1 akcję-0,050,04-0,010,01 
 WYBRANE DANE FINANSOWE POLMED S.A.     
  XXVI. Przychody ze sprzedaży:219311523951913841 
  XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-15701263-372319 
  XXVIII. Zysk ( strata) brutto-19341365-458344 
  XXIX. Zysk (strata) netto-18671212-442306 
  XXX. DATY30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  XXXI. AKTYWA TRWAŁE3915240478918810153 
  XXXII. ZAPASY1661903948 
  XXXIII. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE9134661121431658 
  XXXIV. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE783821896 
  XXXV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE63791520 
  XXXVI. AKTYWA RAZEM48592477401140311975 
  XXXVII. KAPITAŁ WŁASNY350293645682209145 
  XXXVIII. REZERWY NA ZOBOWIAZANIA2623806195 
  XXXIX. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE18842634442661 
  XL. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10340710124261781 
  XLI. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE10771169253293 
  XLII. PASYWA RAZEM48592477401140311975 
  XLIII. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ230154354389 
  XLIV. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCIINWESTYCYJNEJ540-9060128-2284 
  XLV. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1074-2052-254-517 
  XLVI. ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-304-9569-72-2412 
  XLVII. Liczba akcji28.350.06128.350.06128.350.06128.350.061 
  XLVIII. Zysk przypadający na 1 akcję-0,060,04-0,020,01 
       
 

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2012 przeliczone są wg średniego kursu Euro ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2012 4,2613

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2011 przeliczone są wg średniego kursu Euro ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2011 3,9866

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 30.06. 2012 przeliczono wg kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca tj. na dzień 30.06.2012 4,2246

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 1.01 do 30.06.2011 przeliczono wg kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca tj. na dzień 30.06.2011 3,9673

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »