Reklama

PELION (PEL): Skonsolidowany raport półroczny POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze / 2009półrocze / 2010półrocze / 2009 
 DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  I. Przychody ze sprzedaży2 802 575,002 686 415,00699 909,00594 550,00 
  II. Zysk na działalności operacyjnej59 621,0048 320,0014 890,0010 694,00 
  III. Zysk przed opodatkowaniem43 513,0034 579,0010 867,007 653,00 
  IV. Zysk netto33 573,0022 233,008 384,004 921,00 
  V. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy33 231,0022 036,008 299,004 877,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 975,006 897,00-1 242,001 526,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej42 797,008 743,0010 688,001 935,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-70 074,00-22 377,00-17 500,00-4 952,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-32 252,00-6 737,00-8 055,00-1 491,00 
  X. Średnioważona liczba akcji12 328 830,0012 459 598,0012 328 830,0012 459 598,00 
  XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji12 514 630,0012 645 398,0012 514 630,0012 645 398,00 
  XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,701,770,670,39 
  XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,661,740,660,39 
 KOLUMNA 1 - stan na dzień 30/06/2010     
 KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2009     
 KOLUMNA 3 - stan na dzień 30/06/2010     
 KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2009     
  XIV. Aktywa obrotowe1 418 872,001 430 197,00342 243,00348 132,00 
  XV. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia13 227,0016 153,003 190,003 932,00 
  XVI. Aktywa trwałe761 029,00756 419,00183 566,00184 124,00 
  XVII. Aktywa razem2 193 128,002 202 769,00529 000,00536 188,00 
  XVIII. Zobowiązania i pozostałe pasywa krótkoterminowe1 433 960,001 519 395,00345 883,00369 844,00 
  XIX. Zobowiazania i pozostałe pasywa długoterminowe320 759,00271 094,0077 370,0065 989,00 
  XX. Kapitał własny podmiotu dominującego427 990,00402 045,00103 235,0097 864,00 
  XXI. Kapitał własny przypisany udziałom nie dającym kontroli10 419,0010 235,002 513,002 491,00 
  XXII. Liczba akcji12 591 413,0012 591 413,0012 591 413,0012 591 413,00 
  XXIII. w tym skupione w celu umorzenia360 974,00131 815,00360 974,00131 815,00 
       
 DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
  XXIV. Przychody ze sprzedaży2 073 917,002 006 137,00517 935,00443 993,00 
  XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej35 786,0038 080,008 937,008 428,00 
  XXVI. Zysk (strata) brutto59 864,0030 000,0014 950,006 640,00 
  XXVII. Zysk (strata) netto53 353,0024 367,0013 324,005 393,00 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33 696,00-12 493,008 415,00-2 765,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-110 383,0025 314,00-27 567,005 602,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej86 553,00-9 415,0021 616,00-2 084,00 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem9 866,003 406,002 464,00754,00 
  XXXII. Średnioważona liczba akcji12 394 214,0012 465 286,0012 394 214,0012 465 286,00 
  XXXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji12 580 014,0012 651 086,0012 580 014,0012 651 086,00 
  XXXIV. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,201,841,030,45 
  XXXV. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,141,811,010,45 
 KOLUMNA 1 - stan na dzień 30/06/2010     
 KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2009     
 KOLUMNA 3 - stan na dzień 30/06/2010     
 KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2009     
  XXXVI. Aktywa razem1 944 834,001 778 104,00469 109,00432 818,00 
  XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 425 036,001 301 539,00343 730,00316 815,00 
  XXXVIII. Zobowiazania długoterminowe287 446,00262 777,0069 334,0063 964,00 
  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe1 125 815,001 027 530,00271 556,00250 117,00 
  XL. Kapitał własny519 798,00476 565,00125 379,00116 003,00 
  XLI. Kapitał zakładowy25 183,0025 183,006 074,006 130,00 
  XLII. Liczba akcji12 591 413,0012 591 413,0012 591 413,0012 591 413,00 
  XLIII. - w tym skupione w celu umorzenia360 974,00131 815,00360 974,00131 815,00 
  XLIV. Rozwodniona liczba akcji12 416 239,0012 645 398,0012 416 239,0012 645 398,00 
  XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)42,5038,2510,259,31 
  XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)41,8637,6910,109,17 
  XLVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 

Reklama

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »