Reklama

PRAGMAINK (PRI): Skonsolidowany raport półroczny PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
  I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów119 587,0050 212,0030 143,0012 540,00 
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 687,007 159,003 450,001 788,00 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 830,002 915,001 470,00728,00 
  IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 296,002 611,001 083,00652,00 
  V. Zysk (strata) netto3 678,002 109,00927,00527,00 
  VI. Całkowity dochód (strata) przypadający akcjonariuszom większościowym3 151,002 109,00794,00527,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 445,002 481,001 625,00620,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-46 506,00-5 646,00-11 722,00-1 410,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej17 979,00895,004 532,00223,00 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem-22 082,00-2 271,00-5 566,00-567,00 
  XI. Aktywa trwałe16 573,006 601,004 157,001 592,00 
  XII. Aktywa obrotowe101 098,0025 584,0025 360,006 171,00 
  XIII. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia990,000,00248,000,00 
  XIV. Aktywa, razem118 661,0032 185,0029 765,007 763,00 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania66 152,0010 380,0016 594,002 504,00 
  XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe50 870,004 269,0012 760,001 030,00 
  XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe15 282,006 111,003 833,001 474,00 
  XVIII. Kapitał własny52 509,0021 805,0013 171,005 259,00 
  XIX. Kapitał podstawowy3 680,002 760,00923,00666,00 
  XX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)3 680 000,002 760 000,003 680 000,002 760 000,00 
  XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,890,770,220,19 
  XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,890,770,220,19 
  XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,267,993,081,93 
  XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,267,993,081,93 
  XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz z całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;

- na dzień 30 czerwca 2011 średni kurs wynosił 3,9866

- na dzień 31 grudnia 2010 średni kurs wynosił 3,9603

- na dzień 30 czerwca 2010 średni kurs wynosił 4,1458,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 - 3,9673,

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 - 4,0043,

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 - 4,0042,

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »