Reklama

PRAGMAINK (PRI): Skonsolidowany raport półroczny PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
  I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów181 124119 58742 87430 143 
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 11413 6874 5243 450 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 4195 8302 2301 470 
  IV. Zysk (strata) brutto5 7174 2961 3531 083 
  V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej4 0113 151949794 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 2876 4451 9621 625 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 932-46 506-3 535-11 722 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 19117 979-1 2294 532 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-11 836-22 082-2 802-5 566 
  X. Aktywa, razem146 321118 10934 33729 627 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania91 86365 68421 55716 476 
  XII. Zobowiązania długoterminowe32 80749 8707 69912 509 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe59 05615 81413 8593 967 
  XIV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej47 20143 29211 07710 859 
  XV. Kapitał zakładowy3 6803 680864923 
  XVI. Liczba akcji na koniec roku (w szt.)3 680 0003 680 0003 680 0003 680 000 
  XVII. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,090,890,260,22 
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,090,890,260,22 
  XIX. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)12,8312,243,013,07 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)12,8312,243,013,07 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,8400,20 
       
 

Reklama

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz z całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;

• na dzień 30 czerwca 2012 średni kurs wynosił 4,2613;

• na dzień 31 grudnia 2011 średni kurs wynosił 4,4168;

• na dzień 30 czerwca 2011 średni kurs wynosił 3,9866;

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca

w danym okresie:

• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 ‐ 4,2246;

• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 ‐ 4,1401,

• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 ‐ 3,9673,

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »