Reklama

PROJPRZEM (PJP): Skonsolidowany raport półroczny PROJPRZEM SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze / 2009półrocze / 2010półrocze / 2009 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 350,0052 994,0010 826,0011 728,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 139,00-1 453,00-2 033,00-322,00 
  III. Zysk (strata) brutto-8 627,00-772,00-2 154,00-171,00 
  IV. Zysk (strata) netto-6 858,00-1 439,00-1 713,00-318,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 963,00-16 228,00-990,00-3 592,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-244,00-7 502,00-61,00-1 660,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-88,003 877,00-22,00858,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-4 295,00-19 853,00-1 073,00-4 394,00 
  IX. Aktywa razem134 457,00145 655,0032 432,0035 455,00 
  X. Zobowiązania30 349,0034 802,007 320,008 471,00 
  XI. Zobowiazania długoterminowe3 571,005 109,00861,001 244,00 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe26 778,0029 693,006 459,007 228,00 
  XIII. Kapitał własny104 108,00110 853,0025 112,0026 983,00 
  XIV. Kapitał zakładowy6 024,006 024,001 453,001 348,00 
  XV. Liczba akcji6 024 000,006 024 000,006 024 000,006 024 000,00 
  XVI. Rozwodniona liczba akcji6 024 000,006 024 000,006 024 000,006 024 000,00 
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-1,14-0,24-0,28-0,05 
  XVIII. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-1,14-0,24-0,28-0,05 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,2818,404,174,48 
  XX. Wartość rozwodniona na jedną akcję (w zł / EUR)17,2818,404,174,48 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,001,000,000,24 
       
 

W kolumnie prezentującej dane porównawcze do I półrocza 2010 roku (w tys. zł, w tys. EUR) w zakresie danych wynikających z:
1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej PROJPRZEM PROJPRZEM S.A. – zaprezentowano odpowiednie dane za pierwsze półrocze 2009 r.,
2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywów i pasywów) Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. – zaprezentowano odpowiednie dane według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Taka prezentacja danych jest zgodna z postanowieniami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” w zakresie śródrocznego sprawozdania finansowego.

W dniu 27 maja 2010 roku Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok w kwocie 5.046 tys. zł w całości na kapitał rezerwowy.

 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »