Reklama

PEMUG (PMG): Skonsolidowany raport półroczny PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze / 2009półrocze / 2010półrocze / 2009 
 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 592,0016 099,004 144,003 563,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 671,00-1 438,00-667,00-318,00 
  III. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej-2 340,00-335,00-584,00-74,00 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-969,00-293,00-242,00-65,00 
  V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-12 254,000,00-3 060,000,00 
  VI. Całkowite dochody razem-13 408,00-274,00-3 348,00-61,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-412,001 194,00-103,00264,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-41,00-71,00-10,00-16,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-98,00-643,00-24,00-142,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej razem-551,00480,00-137,00106,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej razem167,000,0042,000,00 
  XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w zł/EUR)-0,03-0,01-0,010,00 
  XIII. Zysk przypadający na udziały mniejszości0,000,000,000,00 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej     
 kolumna 2 - stan na 30.06.2010 w tys.zł.     
 kolumna 3 - stan na 31.12.2009 w tys.zł.     
 kolumna 4 - stan na 30.06.2010 w tys.EUR     
 kolumna 5 - stna na 31.12.2009 w tys.EUR     
  XIV. Aktywa razem31 421,0057 185,007 579,0013 920,00 
  XV. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży14 020,000,003 382,000,00 
  XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 899,0030 832,004 076,007 505,00 
  XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe1 592,003 644,00384,00887,00 
  XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krotkoterminowe15 307,0027 188,003 692,006 618,00 
  XIX. Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą14 522,0026 346,003 503,006 413,00 
  XX. Kapitał mniejszościowy0,007,000,002,00 
  XXI. Kapitał zakładowy12 761,0012 761,003 078,003 106,00 
  XXII. Liczba akcji w szt.30 381 625,0030 381 625,0030 381 625,0030 381 625,00 
  XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,480,970,120,24 
       
 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego     
  XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 592,0014 416,004 144,003 191,00 
  XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 696,00-1 393,00-673,00-308,00 
  XXVI. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej-2 376,00804,00-593,00178,00 
  XXVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-1 005,00864,00-251,00191,00 
  XXVIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej1 614,000,00403,000,00 
  XXIX. Całkowite dochody razem425,00864,00106,00191,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej857,00-116,00214,00-26,00 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-741,00-90,00-185,00-20,00 
  XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-98,00428,00-24,0095,00 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej razem18,00222,004,0049,00 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej razem0,000,000,000,00 
  XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w zł/EUR)-0,030,03-0,010,01 
 dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej     
 kolumna 2 - stan na 30.06.2010 w tys.zł.     
 kolumna 3 - stan na 31.12.2009 w tys.zł.     
 kolumna 4 - stan na 30.06.2010 w tys.EUR     
 kolumna 5 - stna na 31.12.2009 w tys.EUR     
  XXXVI. Aktywa razem38 299,0048 622,009 238,0011 835,00 
  XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 899,0027 647,004 076,006 730,00 
  XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe1 592,002 357,00384,00574,00 
  XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe15 307,0025 290,003 692,006 156,00 
  XL. Kapitał własny21 400,0020 975,005 162,005 106,00 
  XLI. Kapitał zakładowy12 761,0012 761,003 078,003 106,00 
  XLII. Liczba akcji w szt.30 381 625,0030 381 625,0030 381 625,0030 381 625,00 
  XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,700,720,170,18 
       
       
 

Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu NBP na dzień bilansowy:4,1458 zł/EUR dla I półrocza 2010r.4,1082 zł/EUR dla 2009r.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »