Reklama

REDAN (RDN): Skonsolidowany raport półroczny REDAN SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK REDAN     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów142 232,00138 317,0035 521,0030 612,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 454,00-22 999,00363,00-5 090,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-408,00-18 286,00-102,00-4 047,00 
  IV. Zysk (strata) netto95,00-16 339,0024,00-3 616,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 313,006,00-1 327,001,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 444,00-2 011,00-1 110,00-445,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 153,00-2 992,00-787,00-662,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-12 910,00-4 997,00-3 224,00-1 106,00 
  IX. Zysk netto (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00-0,610,00-0,13 
  X. Aktywa razem (*)148 760,00148 154,0035 882,0036 063,00 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)81 263,0080 997,0019 601,0019 716,00 
  XII. Zobowiazania długoterminowe (*)16 309,0022 378,003 934,005 447,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)63 069,0056 510,0015 213,0013 755,00 
  XIV. Kapitał własny (*)67 497,0067 156,0016 281,0016 347,00 
  XV. Kapitał zakładowy (*)26 938,0026 938,006 498,006 557,00 
  XVI. Liczba akcji (*)26 938 020,0026 938 020,0026 938 020,0026 938 020,00 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (*)2,512,490,600,61 
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) (*)0,000,000,000,00 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego REDAN SA     
  XIX. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52 371,0041 065,0011 591,0011 808,00 
  XX. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 072,005 978,00-1 123,001 719,00 
  XXI. III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4 763,0017 655,00-1 054,005 077,00 
  XXII. IV. Zysk (strata) netto-2 689,0017 014,00-595,004 892,00 
  XXIII. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 064,002 757,00899,00793,00 
  XXIV. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 128,0010 612,00-1 135,003 052,00 
  XXV. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 357,00-13 627,00-522,00-3 919,00 
  XXVI. VIII.Przepływy pieniężne netto, razem-3 421,00-258,00-757,00-74,00 
  XXVII. IX. Zysk netto (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,130,81-0,030,23 
  XXVIII. X. Aktywa razem (*)116 640,00135 288,0026 096,0032 425,00 
  XXIX. XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)53 233,0069 397,0011 910,0016 632,00 
  XXX. XII. Zobowiazania długoterminowe (*)953,0014 564,00213,003 491,00 
  XXXI. XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)51 213,0054 077,0011 458,0012 961,00 
  XXXII. XIV. Kapitał własny (*)63 407,0065 891,0014 186,0015 792,00 
  XXXIII. XV. Kapitał zakładowy (*)20 938,0020 938,004 685,005 018,00 
  XXXIV. XVI. Liczba akcji (*)20 938 020,0020 938 020,0020 938 020,0020 938 020,00 
  XXXV. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (*)3,033,150,680,75 
  XXXVI. XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) (*)0,000,000,000,00 
       
  (*)Wybrane dane finansowe dotyczące aktywów i pasywów sprawozdań skonsolidowanego i jednostkowego prezentowane są na dzień 30.06.2010r. i 31.12.2009r.

Powyższe dane finansowe za II kwartały 2009 i 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2010 roku – 4,1458 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2009 roku - 4,1082 PLN/EUR.
− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku) – 4,0042 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku) - 4,5184 PLN/EUR 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »