Reklama

REDAN (RDN): Skonsolidowany raport półroczny REDAN SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK REDAN     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów170 161,00142 232,0042 891,0035 521,00 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 818,001 454,00458,00363,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 404,00-408,00354,00-102,00 
  IV. Zysk (strata) netto1 135,0095,00286,0024,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 801,00-5 385,00-1 966,00-1 345,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 154,00-4 444,00-1 551,00-1 110,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 451,00-3 153,00366,00-787,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-12 504,00-12 982,00-3 152,00-3 242,00 
  IX. Zysk netto (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,040,000,010,00 
  X. Aktywa razem (*)155 263,00152 026,0038 946,0038 387,00 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)81 915,0079 631,0020 548,0020 107,00 
  XII. Zobowiazania długoterminowe (*)17 379,009 860,004 359,002 490,00 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)62 869,0067 459,0015 770,0017 034,00 
  XIV. Kapitał własny (*)73 348,0072 394,0018 399,0018 280,00 
  XV. Kapitał zakładowy (*)26 938,0026 938,006 757,006 802,00 
  XVI. Liczba akcji (*)26 938 020,0026 938 020,0026 938 020,0026 938 020,00 
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (*)2,722,690,680,68 
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) (*)0,000,000,000,00 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego REDAN SA     
  XIX. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów46 086,0037 897,0011 616,009 464,00 
  XX. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej274,00-521,0069,00-130,00 
  XXI. III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 837,007 254,00463,001 812,00 
  XXII. IV. Zysk (strata) netto1 594,006 400,00402,001 598,00 
  XXIII. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 313,00-191,001 339,00-48,00 
  XXIV. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 954,001 069,00-492,00267,00 
  XXV. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 867,00-2 793,00-471,00-698,00 
  XXVI. VIII.Przepływy pieniężne netto, razem1 492,00-1 915,00376,00-478,00 
  XXVII. IX. Zysk netto (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,060,240,010,06 
  XXVIII. X. Aktywa razem (*)106 665,00104 574,0026 756,0026 406,00 
  XXIX. XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)26 805,0026 308,006 724,006 643,00 
  XXX. XII. Zobowiazania długoterminowe (*)16 912,009 154,004 242,002 312,00 
  XXXI. XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*)9 767,0016 983,002 450,004 288,00 
  XXXII. XIV. Kapitał własny (*)79 860,0078 266,0020 032,0019 762,00 
  XXXIII. XV. Kapitał zakładowy (*)26 938,0026 938,006 757,006 802,00 
  XXXIV. XVI. Liczba akcji (*)26 938 020,0026 938 020,0026 938 020,0026 938 020,00 
  XXXV. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (*)2,962,910,740,73 
  XXXVI. XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) (*)0,000,000,000,00 
       
 

Powyższe dane finansowe za II kwartał 2011 i 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3,9603 PLN / EUR, i na dzień 30 czerwca 2011 roku - 3,9866 PLN/EUR.

− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku) – 3,9673 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku) – 4,0042 PLN / EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »