Reklama

NOVAVISGR (NVG): Skonsolidowany raport półroczny Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
 Dane finansowe dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A.     
  I. Razem przychody z działalności operacyjnej2 349,009 132,00556,002 302,00 
  II. Razem koszty działalności operacyjnej-9 221,00-11 285,00-2 183,00-2 845,00 
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-6 872,00-2 153,00-1 627,00-543,00 
  IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 454,00-7 788,002 711,00-1 963,00 
  V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej11 250,00-7 948,002 663,00-2 003,00 
  VI. Zysk (strata) netto11 250,00-7 948,002 663,00-2 003,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 422,00-32 900,00337,00-8 293,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,00-881,000,00-222,00 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 947,0041 964,00698,0010 577,00 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem4 369,008 183,001 034,002 063,00 
 wg stanu na dzień: 30.06.2012 oraz 31.12.2011     
  XI. Aktywa trwałe, razem26 556,0020 830,006 232,004 716,00 
  XII. Aktywa obrotowe, razem129 457,00117 541,0030 380,0026 612,00 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe1 508,0030 803,00354,006 974,00 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe70 023,0033 816,0016 432,007 656,00 
  XV. Kapitał własny (aktywa netto)84 482,0073 752,0019 825,0016 698,00 
  XVI. Wyemitowany kapitał akcyjny7 981,007 981,001 873,001 807,00 
  XVII. Liczba akcji79 810 206,0079 810 206,0079 810 206,0079 810 206,00 
  XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)1,060,920,250,21 
  XIX. Średnia ważona liczba akcji79 810 206,0079 810 206,0079 810 206,0079 810 206,00 
  XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,14-0,100,03-0,03 
  XXI. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie99 810 206,0079 810 206,0099 810 206,0079 810 206,00 
  XXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,11-0,100,03-0,03 
 Dane finansowe dotyczące śródrocznego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A.     
  XXIII. Razem przychody z działalności operacyjnej485,002,00115,001,00 
  XXIV. Razem koszty działalności operacyjnej-5 514,00-2 034,00-1 305,00-513,00 
  XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-5 029,00-2 032,00-1 190,00-512,00 
  XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 404,00-7 734,003 173,00-1 949,00 
  XXVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej13 195,00-7 783,003 123,00-1 962,00 
  XXVIII. Zysk (strata) netto13 195,00-7 783,003 123,00-1 962,00 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 876,00-33 455,00444,00-8 433,00 
  XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 947,0042 015,00698,0010 590,00 
  XXXI. Przepływy pieniężne netto razem4 823,008 560,001 142,002 158,00 
 wg stanu na dzień: 30.06.2012 oraz 31.12.2011     
  XXXII. Aktywa trwałe26 612,0020 755,006 245,004 699,00 
  XXXIII. Aktywa obrotowe130 074,00116 065,0030 524,0026 278,00 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe220,0029 510,0052,006 681,00 
  XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe74 507,0038 026,0017 485,008 609,00 
  XXXVI. Kapitał własny (aktywa netto)81 959,0069 284,0019 233,0015 686,00 
  XXXVII. Wyemitowany kapitał akcyjny7 981,007 981,001 873,001 807,00 
  XXXVIII. Liczba akcji79 810 206,0079 810 206,0079 810 206,0079 810 206,00 
  XXXIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)1,030,870,240,20 
  XL. Średnia ważona liczba akcji79 810 206,0079 810 206,0079 810 206,0079 810 206,00 
  XLI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,17-0,100,04-0,02 
  XLII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie99 810 206,0079 810 206,0099 810 206,0079 810 206,00 
  XLIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,15-0,100,04-0,02 
       
 

Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:

pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca 2012 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 czerwca 2012 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,2613 zł PLN/ EUR.

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 6 miesięczny kończący się 30 czerwca 2012 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2012 r. - 4,2246 PLN / EUR pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,4168 zł PLN/ EUR

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 6 miesięczny kończący się 30 czerwca 2011 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2011 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2011 r. - 3,9673 PLN / EUR

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »