Reklama

SECOGROUP (SWG): Skonsolidowany raport półroczny SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów230 568154 72354 57839 000 
  II. Koszt własny sprzedaży-175 235-123 061-41 480-31 019 
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 6081 9394 641489 
  IV. Zysk (strata) brutto19 1802 1584 540544 
  V. Zysk (strata) netto12 7591 0893 020275 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 3159 8604 3352 485 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 312-2 871-1 258-724 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 448-9 278-2 000-2 339 
  IX. Aktywa razem396 007390 36492 93188 382 
  X. Zobowiązania razem152 897159 03235 88036 006 
  XI. W tym zobowiązania krótkoterminowe119 113128 25027 95229 037 
  XII. Kapitał własny243 110231 33257 05152 375 
  XIII. Kapitał podstawowy3 6523 652857827 
 dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
  XIV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów65 63949 19815 53712 401 
  XV. Koszt własny sprzedaży-49 313-38 555-11 673-9 718 
  XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 509-2 583831-651 
  XVII. Zysk (strata) brutto3 084-1 487730-375 
  XVIII. Zysk (strata) netto2 415-1 210572-305 
  XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 7369883 962249 
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 714540-642136 
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 833-689-1 854-174 
  XXII. Aktywa razem232 926226 54154 66151 291 
  XXIII. Zobowiązania razem58 77955 21013 79412 500 
  XXIV. W tym zobowiązania krótkoterminowe43 62940 95810 2389 273 
  XXV. Kapitał własny174 147171 33240 86738 791 
  XXVI. Kapitał podstawowy3 6523 652857827 
       
 

Reklama

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu: 30.06.2012 EUR=4,2613; 31.12.2011 EUR=4,4168; 30.06.2011 EUR=3,9866.Poszczególne pozycje śródrocznych skonsolidowanych: sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 30.06.2012 EUR=4,2246; 31.12.2011 EUR=4,1401; 30.06.2011 EUR=3,9673.
 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Warwick | Emitent | SECO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »